Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asistența judiciară în materie civilă și comercială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asistența judiciară în materie civilă și comercială

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/8/CE – îmbunătățirea accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva urmărește:

 • îmbunătățirea accesului la justiție în litigiile transfrontaliere în materie civilă;
 • stabilirea unor norme la nivelulUniunii Europene (UE) privind asistența judiciară;
 • garantarea accesului la asistență judiciară pentru persoanele care nu își pot permite o asemenea asistență;
 • încurajarea cooperării între țările UE în ceea ce privește asistența judiciară.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă vizează toate aspectele de drept civil, inclusiv:

 • domeniul afacerilor;
 • ocuparea forței de muncă;
 • protecția consumatorilor.

Directiva le acordă dreptul la asistență judiciară persoanelor care nu își pot permite reprezentare juridică. Aceasta le este destinată cetățenilor UE și cetățenilor unor țări din afara UE care locuiesc în UE.

Asistența judiciară poate include:

 • consiliere juridică;
 • asistență judiciară și reprezentare în justiție;
 • exonerare de la plata taxelor judiciare;
 • exonerare de la plata anumitor cheltuieli aferente litigiilor transfrontaliere (de exemplu, cheltuieli de interpretare, de traducere, de deplasare).

În plus, directiva introduce norme privind prelucrarea cererilor.

 • Autoritățile naționale trebuie:
  • să se asigure că solicitanții înțeleg cum sunt prelucrate cererile;
  • să explice motivele respingerii unei cereri;
  • să le permită solicitanților să atace respingerea.
 • Pentru a accelera cererile, țările UE trebuie să pună la dispoziția Comisiei Europene o listă cuprinzând:
  • autoritățile care pot să expedieze sau să primească cereri;
  • limbile în care acestea acceptă cereri.

Formularele-tip pentru cereri

 • Decizia 2004/844/CE a Comisiei stabilește un formular tip pentru cererile de asistență judiciară.
 • Decizia 2005/630/CE stabilește formularul-tip pentru transmiterea cererilor de asistență judiciară între țările UE.

Țările UE trebuie să asigure informarea publicului larg și a specialiștilor prin Rețeaua Judiciară Europeană.

Dacă doresc, țările UE pot adopta dispoziții mai generoase pentru solicitanții de asistență judiciară.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 31 ianuarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 noiembrie 2004. Directiva nu se aplică în Danemarca.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii (JO L 26, 31.1.2003, pp. 41-47)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2003/8/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2004/844/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistență judiciară în aplicarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii (JO L 365, 10.12.2004, pp. 27-34)

Decizia 2005/630/CE a Comisiei din 26 august 2005 de stabilire a unui formular pentru transmiterea cererilor de asistență judiciară în temeiul Directivei 2003/8/CE a Consiliului (JO L 225, 31.8.2005, pp. 23-27)

Data ultimei actualizări: 12.12.2016

Top