Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Echipe comune de anchetă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Echipe comune de anchetă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului privind echipele comune de anchetă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia-cadru stabilește normele pentru constituirea și funcționarea unor echipe comune de anchetă (ECA). Motivația din spatele acestei decizii este că anumite tipuri de infracțiuni din Uniunea Europeană (UE) pot fi anchetate mai eficient de ECA constituite pentru o perioadă determinată, pe baza unui acord între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Decizia-cadru a venit ca răspuns la o reuniune a țărilor UE din 1999 care solicita constituirea fără întârziere a unor astfel de echipe pentru a combate traficul de droguri și de persoane, precum și terorismul.
 • Convenția europeană cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală adoptată în mai 2000 prevede constituirea de echipe comune de anchetă. Cu toate acestea, din cauza ratei scăzute de ratificare, această decizie-cadru a fost adoptată, urmând a fi pusă în aplicare până la 1 ianuarie 2003. Decizia-cadru va înceta să mai producă efecte de îndată ce convenția a intrat în vigoare în toate țările UE.
 • Cel puțin 2 țări ale UE pot constitui o echipă de anchetă comună în cazul în care o anchetă penală din cadrul UE necesită o acțiune coordonată și concertată. În acest scop, autoritățile competente ale țărilor UE relevante vor încheia un acord care stabilește procedurile care vor fi urmate de echipă. Echipa comună de anchetă trebuie constituită pentru:
  • un obiectiv precis; și
  • o perioadă limitată (care poate fi reînnoită cu acordul tuturor părților implicate).
 • Țările UE care constituie echipa de anchetă stabilesc componența, obiectivul și durata acesteia. Echipa de anchetă va fi condusă de către o persoană dintr-una din țările UE în care are loc ancheta. De asemenea, acestea pot permite reprezentanților Europol, Eurojust, OLAF și reprezentanților țărilor din afara UE să participe la activitățile echipei. Toți membrii echipei trebuie să își îndeplinească atribuțiile prin respectarea legii țării pe teritoriul căruia operează.
 • Echipele comune de anchetă pot fi constituite cu și între țări din afara UE cu condiția să existe un temei juridic, precum un acord internațional sau o legislație națională.
 • La 1 decembrie 2014, Regatul Unit a notificat Comisia Europeană că intenționează să participe la decizia-cadru. Această intenție a fost confirmată prin Decizia 2014/858/UE a Comisiei. La 11 martie 2016, Italia a notificat Comisia de faptul că a integrat decizia-cadru în legislația sa internă. Acest lucru semnifică că toate țările UE au în prezent un temei juridic pe care se pot constitui echipe comune de anchetă.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Directiva se aplică de la 20 iunie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 2003.

CONTEXT

 • În iulie 2005 s-a constituit rețeaua de experți internaționali în echipe comune de anchetă (rețeaua ECA) pentru a pune în aplicare „Programul de la Haga” și angajamentul acestuia ca fiecare țară a UE să desemneze un expert național „în vederea încurajării utilizării ECA și pentru a face schimb de cele mai bune practici” (Documentul 11037/05 al Consiliului).
 • Din 2005, rețeaua ECA s-a întrunit o dată pe an, iar începând cu jumătatea lui ianuarie 2011, rețeaua ECA are servicii de secretariat – găzduite de Eurojust – care promovează activitățile rețelei ECA și sprijină experții naționali în desfășurarea activității lor. În acest scop, începând cu 2012, secretariatul rețelei ECA a sprijinit dezvoltarea unui formular menit să asiste practicienii în evaluarea performanței echipelor comune de anchetă, inclusiv a rezultatelor obținute, a problemelor juridice și a dificultăților practice întâmpinate. O primă versiune a formularului de evaluare ECA a fost dezvoltată și pusă la dispoziția practicienilor ECA în aprilie 2014.
 • Numărul în continuă creștere al echipelor comune de anchetă constituite în fiecare an demonstrează că acestea sunt instrumente-cheie care permit coordonarea anchetelor și sporesc încrederea reciprocă între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare din UE.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă (JO L 162, 20.6.2002, pp. 1-3)

ACTE CONEXE

Decizia 2014/858/UE a Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 12.01.2017

Top