Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proceduri de extrădare mai eficace: mandatul european de arestare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Proceduri de extrădare mai eficace: mandatul european de arestare

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

ACT

2002/584/JAI: Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

SINTEZĂ

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia îmbunătățește și simplifică procedurile judiciare pentru a accelera returnarea dintr-un alt stat membru al UE a persoanelor care au comis o infracțiune gravă.

ASPECTE-CHEIE

Mandatul european de arestare înlocuiește sistemul de extrădare. În temeiul acestuia, fiecare autoritate judiciară națională are obligația de a recunoaște și a acționa, cu un minimum de formalități și într-un anumit termen, în urma solicitărilor formulate de autoritatea judiciară a unui alt stat din UE. Printr-un mandat se solicită predarea unei persoane:

 • pentru a se putea efectua o urmărire penală;
 • pentru ca persoana respectivă să poată fi reținută în custodie sau în detenție.

Mandatul se aplică în următoarele cazuri:

 • infracțiuni sancționate cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin un an;
 • dacă s-a dat o sentință definitivă privind o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate, în cazul sentințelor de cel puțin patru luni.

Utilizarea proporțională a mandatului

Statele membre ale UE trebuie să ia în considerare următoarele (lista nu este exhaustivă):

 • circumstanțele și gravitatea infracțiunii;
 • sentința probabilă;
 • măsuri alternative mai puțin coercitive.

În momentul în care este arestată o persoană, aceasta trebuie să fie informată cu privire la conținutul mandatului de arestare.

În ce situații trebuie să refuze statele membre aleUE să execute un mandat?

 • dacă un stat membru al UE a pronunțat deja o decizie definitivă cu privire la persoana în cauză pentru aceeași infracțiune;
 • dacă infracțiunea este acoperită de amnistie în statul membru al UE căruia i se cere să predea autorul infracțiunii;
 • dacă persoana în cauză nu poate, datorită vârstei sale, să fie trasă la răspundere penal de statul membru căruia i se cere să execute mandatul.

Norme pentru asigurarea drepturilor procedurale în procedurile în temeiul mandatului de arestare

Printre acestea se numără:

 • Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale;
 • Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale;
 • Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat și dreptul de a comunica cu membrii familiei și cu angajatorii.

Posibile îmbunătățiri

Într-un raport din 2011, Comisia Europeană a constatat că, deși mandatul european de arestare a reușit într-o foarte mare măsură să ajute statele membre ale UE în combaterea criminalității, s-ar mai putea îmbunătăți unele aspecte, inclusiv:

 • transpunerea;
 • aplicarea corectă;
 • proporționalitatea;
 • asigurarea drepturilor procedurale.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la mandatul european de arestare pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2002/584/JAI

7.8.2002

31.12.2003

JO L 190, 18.7.2002, pp. 1-20

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

JO L 81, 27.3.2009, pp. 24-36

ACTE CONEXE

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10)

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, începând cu anul 2007, a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175 final, 11.4.2011]

Situațiile prevăzute în articolul 31 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 246, 29.9.2003, p. 1)

Data ultimei actualizări: 29.07.2015

Top