Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța la evenimentele fotbalistice de anvergură internațională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța la evenimentele fotbalistice de anvergură internațională

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/348/JAI – siguranța la evenimentele fotbalistice internaționale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia are obiectivul de a preveni și de a combate violența legată de fotbal prin prezentarea unor metode privind operațiile polițienești coordonate internațional în legătură cu evenimentele fotbalistice.
 • Actul stabilește puncte naționale de informare fotbalistică pentru a facilita comunicarea informațiilor, cooperarea transfrontalieră și operațiile polițienești în legătură cu evenimentele fotbalistice internaționale.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE trebuie să creeze un punct național de informare fotbalistică pentru a sprijini operațiile polițienești în cadrul evenimentelor fotbalistice internaționale de vârf la care participă echipe din țări diferite. Acesta are următoarele misiuni:

  • coordonarea și facilitarea cooperării și a schimbului de informații între serviciile de poliție la nivel internațional;
  • partajarea informațiilor referitoare la suporterii cu risc;
  • acordarea de asistență autorităților naționale dacă este necesar;
  • efectuarea unei analize a riscurilor privind propriile sale cluburi și propria echipă națională și partajarea acestei analize cu alte țări ale UE.
 • Informațiile sunt comunicate înainte, în timpul și după un eveniment fotbalistic, după cum urmează:

  • informații strategice, care descriu evenimentul în toate dimensiunile sale, acordându-se o atenție deosebită eventualelor riscuri pentru siguranță;
  • informații operaționale, care permit formarea unei idei despre faptele care se desfășoară în cadrul evenimentului;
  • informații tactice, care permit o acțiune corespunzătoare pentru menținerea ordinii și a siguranței, precum și feedback după eveniment.
 • Informațiile sunt confidențiale și trebuie furnizate în timp util, cu garanții privind schimbul de date cu caracter personal, în conformitate cu legislația internă și internațională aplicabilă.
 • Decizia 2002/348/JAI a fost modificată în 2007 prin Decizia 2007/412/JAI privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională.
 • O rezoluție a Consiliului din 2003 le-a solicitat țărilor UE să ia în calcul interzicerea accesului pe stadion al persoanelor care au comis anterior acte de violență la evenimente fotbalistice. Această rezoluție a inclus posibilitatea de extindere a interdicțiilor la alte țări ale UE, precum și de corelare a acestora cu penalități pentru neconformitate.
 • Manualul pentru cooperarea polițienească internațională, „Manualul UE privind fotbalul”, publicat pentru prima dată în 1999 și actualizat prin rezoluțiile Consiliului din 4 decembrie 2006, 3 iunie 2010 și 29 noiembrie 2016, oferă un model pentru partajarea informațiilor.
 • Manualul prezintă în detaliu reglementările privind:

  • colectarea informațiilor;
  • recunoașterea;
  • rolul detectivilor sau al informatorilor;
  • controlul mulțimilor;
  • comunicarea cu suporterii și cu mass-media;
  • condițiile în care ofițerii de poliție pot oferi asistență directă în alte țări.
 • Într-o decizie din 2014, Comisia Europeană și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) au convenit să intensifice cooperarea și dialogul, inclusiv în ceea ce privește sporirea eforturilor de combatere a violenței pe stadioanele de fotbal. Părțile desfășoară reuniuni la nivel de conducere cel puțin o dată pe an, pentru a trece în revistă progresele înregistrate.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Se aplică din 9 mai 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 121, 8.5.2002, pp. 1-3)

Modificările ulterioare aduse Deciziei 2002/348/JAI au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Rezoluția Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind impunerea de către statele membre a unor interdicții de acces la locurile de desfășurare a meciurilor de fotbal de anvergură internațională (JO C 281, 22.11.2003, pp. 1-2)

Rezoluția Consiliului privind un manual actualizat de recomandări pentru cooperarea polițienească internațională și de măsuri pentru prevenirea și ținerea sub control a violenței și dezordinii legate de meciurile de fotbal de anvergură internațională care implică cel puțin un stat membru („Manualul UE privind fotbalul”) (JO C 444, 29.11.2016, pp. 1-36)

Decizia Comisiei din 14 octombrie 2014 de adoptare a Acordului de cooperare între Comisia Europeană și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) [C(2014) 7378 final din 14.10.2014]

Data ultimei actualizări: 14.09.2017

Top