Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul UE pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul UE pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 94/140/CE de instituire a Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei în UE

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia stabilește Comitetul consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei (Cocolaf), care vizează consolidarea cooperării între țările UE și Comisia Europeană în scopul prevenirii și al asigurării combaterii fraudei*.

ASPECTE-CHEIE

 • Un reprezentant al Comisiei prezidează Cocolaf, care este alcătuit din câte 2 reprezentanți din fiecare țară a UE care pot fi asistați de către 2 reprezentanți ai autorităților naționale competente.
 • Pentru a organiza mai eficient cooperarea strânsă și constantă între autoritățile competente ale țărilor UE în vederea combaterii fraudei, în conformitate cu articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia poate consulta Cocolaf cu privire la orice chestiune referitoare la:
  • prevenirea și combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care pot afecta interesele financiare ale UE;
  • cooperarea între țările UE sau între țările UE și Comisie pentru a proteja interesele financiare ale UE.
 • Cocolaf sprijină activitatea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care investighează cazurile de corupție și abateri grave din cadrul instituțiilor UE, precum și cazurile de fraudă împotriva bugetului UE. De asemenea, Cocolaf completează programul Hercule III, care finanțează proiecte care, printre altele, consolidează cooperarea antifraudă între țările UE, Comisie și OLAF.
 • Cocolaf, în acord cu Comisia, poate înființa grupuri de lucru care abordează aspecte specifice. În această privință, au fost create următoarele patru subgrupuri:
  • Grupul pentru prevenirea fraudei: stimulează cooperarea între autoritățile naționale relevante ale țărilor UE și Comisie prin schimbul de experiență și cele mai bune practici în domeniul prevenirii fraudei (de exemplu:
   • experiența în domeniul evaluării riscurilor de fraudă;
   • schimbul privind practicile frauduloase detectate;
   • experiența în domeniul dezvoltării și al implementării strategiilor sau a politicilor sau a măsurilor naționale sau sectoriale antifraudă etc.).
  • Grupul de raportare și analiză a neregulilor de natură frauduloasă și a altor nereguli: se axează pe introducerea și discutarea analizei statistice a cazurilor raportate și ia în considerare alte aspecte relevante pentru pregătirea raportului pe baza articolului 325.
  • Grupul AFCOS (Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă): face schimb de experiență și de cele mai bune practici în domeniul cooperării investigative între OLAF și autoritățile naționale, în acord cu regulamentul de reglementare a investigațiilor OLAF [Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013].
  • Rețeaua comunicatorilor antifraudă OLAF (OAFCN): reunește purtătorii de cuvânt și responsabilii cu relațiile publice din partea autorităților naționale relevante și din partea OLAF în vederea partajării strategiilor media și a promovării comunicării referitoare la prevenirea și la descurajarea fraudei.
 • Comisia organizează reuniuni și furnizează servicii de secretariat pentru Cocolaf.

CONTEXT

Articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede obligația țărilor UE de a combate frauda la nivelul UE în același mod în care combat frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare. Între timp, Comisia răspunde de punerea în aplicare adecvată a bugetului UE. Din aceste motive, s-a decis stabilirea unui comitet pentru întregul domeniu al fraudei împotriva bugetului UE.

* TERMEN-CHEIE

Fraudă: înșelăciune în scopul obținerii unui câștig financiar sau din infracțiuni.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 94/140/CE a Comisiei din 23 februarie 1994 de instituire a Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei (JO L 61, 4.3.1994, pp. 27-28)

Modificările succesive aduse Directivei 94/140/CE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 25.07.2016

Top