Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dreptul european al contractelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dreptul european al contractelor

Prin această comunicare, Comisia Europeană vizează extinderea dezbaterii privind dreptul european al contractelor, prin asocierea Parlamentului European, a Consiliului şi a celorlalte părţi interesate, şi anume întreprinderile, juriştii, cadrele din mediul universitar sau asociaţiile de consumatori.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on european contract law [COM(2001) 398 final – Official Journal C 255 of 13.9.2001] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 11 iulie 2001 privind dreptul european al contractelor).

SINTEZĂ

Armonizarea anumitor domenii specifice din dreptul contractelor la nivel european vizează un număr tot mai mare de subiecte. Legislatorul european a urmat o abordare selectivă, adoptând directive legate de contracte specifice sau tehnici de comercializare de fiecare dată când era nevoie de armonizarea într-un anumit domeniu.

Comisia Europeană doreşte să colecteze informaţii privind necesitatea unei acţiuni mai aprofundate şi coerente în materie de drept al contractelor la nivel european. Această acţiune ar fi necesară în special în cazurile în care un demers punctual nu ar fi în măsură să rezolve toate problemele care pot surveni.

Comisia încearcă să afle dacă divergenţele în materie de drept al contractelor între statele membre cauzează probleme şi, dacă este cazul, ce probleme. Prin intermediul comunicării, instituţia îşi întreabă interlocutorii dacă buna funcţionare a pieţei interne poate fi împiedicată de problemele legate de încheierea, interpretarea şi aplicarea contractelor transfrontaliere. Totodată, Comisia ar dori să ştie dacă diversitatea drepturilor naţionale în materie de contracte descurajează sau creşte costurile tranzacţiilor transfrontaliere.

Comunicarea încearcă să stabilească dacă actuala abordare de armonizare sectorială a dreptului contractelor riscă să cauzeze incoerenţe la nivel european şi la nivel naţional în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de transpunere.

În cazul în care apar probleme concrete, Comisia ar dori, de asemenea, să primească contribuţiile sectorului privat şi ale societăţii civile, pentru a identifica soluţiile care ar trebui sau ar putea fi adoptate. Pentru a contribui la definirea eventualelor soluţii, comunicarea include o listă a acestora, care poate fi completată. Toate părţile interesate pot propune la rândul lor soluţii.

Soluţiile propuse sunt:

 • transferarea către piaţă a responsabilităţii găsirii soluţiilor la orice problemă întâlnită;
 • promovarea elaborării unor principii comune, fără caracter obligatoriu, în materie de drept al contractelor. Aceste principii ar trebui să le fie utile părţilor contractante în stadiul redactării contractelor, tribunalelor şi arbitrilor naţionali care trebuie să adopte decizii, precum şi legislatorilor naţionali la redactarea iniţiativelor legislative;
 • revizuirea şi îmbunătăţirea legislaţiei europene existente din domeniul dreptului contractelor, pentru o mai bună coerenţă sau pentru adaptarea acesteia la situaţiile neprevăzute la momentul adaptării;
 • adoptarea unui nou instrument la nivel comunitar care să conţină dispoziţii privind chestiunile generale de drept al contractelor, precum şi chestiuni specifice.

În cazul în care cea mai bună soluţie avută în vedere ar fi adoptarea unui text coerent şi global, Comisia afirmă că trebuie luate în considerare mai multe variabile şi invită la reflecţie pe această temă. Astfel, ar trebui discutat în legătură cu:

 • natura actului care urmează să fie adoptat (regulament, directivă sau recomandare);
 • relaţia cu legislaţia naţională (care ar putea fi înlocuită sau ar putea coexista alături de legislaţia europeană);
 • posibilitatea stabilirii unei distincţii între normele obligatorii şi cele fără caracter obligatoriu;
 • posibilitatea pentru părţile contractante să aleagă aplicarea dispoziţiilor europene sau aplicarea automată a anumitor norme în cazul în care nu ajung la un acord privind o soluţie specifică.

Comunicarea Comisiei este doar o platformă de dezbatere.

ACTE CONEXE

Rapoarte privind progresele înregistrate:

Raport al Comisiei din 25 iulie 2007: Al doilea raport de activitate privind cadrul comun de referinţă [COM(2007) 447 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Comisia Europeană furnizează în acest raport informaţii actualizate privind lucrările demarate în 2005 în materie de drept european al contractelor. În 2006, atelierele de lucru se axau pe dreptul contractelor din domeniul protecţiei consumatorilor şi vizau, printre altele, vânzarea bunurilor de consum sau noţiunea de „consumator” şi de „profesionist”. Concluziile cercetătorilor şi discuţiile purtate în cadrul atelierelor au servit la elaborarea unei carte verzi privind revizuirea acquis-ului comunitar în materie de protecţie a consumatorilor, adoptate de Comisia Europeană la 7 februarie 2007.

Raport al Comisiei din 23 septembrie 2005: First Annual Progress Report on European Contract Law and the Acquis Review [COM(2005) 456 final – Not published in the Official Journal] (Primul raport anual de activitate privind dreptul european al contractelor şi revizuirea acquis-ului [COM(2005) 456 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]). Acest raport face un rezumat al progreselor înregistrate în cadrul proiectului consacrat dreptului european al contractelor (DEC) şi în revizuirea acquis-ului de la apariţia comunicării Comisiei Europene privind aceste subiecte din 2004 şi expune o serie de chestiuni de ordin general.

Comunicări ale Comisiei Europene:

Communication from the Commission of 11 October 2004 to the European Parliament and the Council: European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward [COM(2004) 651 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 11 octombrie 2004 către Parlamentul European şi Consiliu: Dreptul european al contractelor şi revizuirea acquis-ului: calea de urmat [COM(2004) 651 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]). În această comunicare, Comisia precizează în ce mod va fi elaborat cadrul comun de referinţă (CCR) în vederea consolidării acquis-ului din domeniul protecţiei consumatorilor şi descrie activităţile programate pentru promovarea condiţiilor şi clauzelor contractuale tip la nivelul Uniunii Europene.

Communication from the Commission of 12 February 2003 to the European Parliament and the Council – A more coherent European contract law – An action plan [COM(2003) 68 final – Official Journal C 63 of 15.3.2003] (Comunicare a Comisiei din 12 februarie 2003 către Parlamentul European şi Consiliu Un drept european al contractelor mai coerent – Un plan de acţiune)

See also

 • Site-ul Direcţiei Generale Justiţie, Chestiuni civile şi comerciale (DE) (EN) (FR)
 • Site-ul Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori, Dreptul european al contractelor (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 27.10.2011

Top