Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul de acţiune Pericles (2002-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul de acţiune Pericles (2002-2013)

Programul Pericles favorizează cooperarea între autorităţile naţionale, europene şi internaţionale însărcinate cu lupta împotriva contrafacerii monedei euro. Măsurile cuprind schimburi de informaţii (seminare, ateliere, reuniuni şi conferinţe), stagii, schimburi de personal, precum şi asistenţă tehnică, ştiinţifică şi operaţională.

ACT

Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această decizie instituie programul de acţiune Pericles prin care se asigură stagii de formare şi asistenţă tehnică pentru autorităţile însărcinate cu lupta împotriva contrafacerii. Prevăzut iniţial pentru perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2005, programul a fost extins până la 31 decembrie 2013.

Programul finanţează seminarii, stagii, ateliere specializate, schimburi de agenţi şi orice altă activitate menită să îmbunătăţească competenţele personalului implicat (agenţi de poliţie, agenţi vamali, angajaţi ai administraţiilor financiare, reprezentanţi ai băncilor centrale naţionale şi ai monetăriilor, magistraţi şi jurişti specializaţi sau orice alt grup profesional vizat). Conţinutul stagiilor de formare este pluridisciplinar şi transnaţional. Acesta include aspecte legate de securitate, schimburile de informaţii şi asistenţa tehnică şi ştiinţifică.

În plus, Comisia prevede contribuţia activă a unor organisme specializate, cum sunt Sistemul European al Băncilor Centrale, Centrele de analiză naţionale pentru bancnote şi monede şi Centrul tehnic şi ştiinţific european. Europol, Interpol şi birourile centrale naţionale înfiinţate în temeiul Convenţiei internaţionale pentru eliminarea contrafacerii banilor (Convenţia de la Geneva din 20 aprilie 1929) vor putea, de asemenea, să participe.

Programul este deschis spre participare ţărilor candidate la aderare şi ţărilor terţe, în anumite condiţii. Prin Decizia 2001/924/CE, Consiliul a extins programul Pericles şi la statele membre care nu au adoptat moneda euro.

Proiectele din cadrul programului pot fi iniţiate de autorităţile competente din statele membre sau de Comisie. Statele membre pot prezenta un proiect pe an privind atelierele, reuniunile şi seminariile. Pentru a selecţiona proiectele care îi sunt înaintate, Comisia ţine cont:

  • de dimensiunea europeană a proiectului;
  • de conformitatea proiectului cu obiectivele programului;
  • de calitatea proiectului în ceea ce priveşte conceperea, organizarea, prezentarea, obiectivele şi raportul cost/eficienţă;
  • de compatibilitatea cu lucrările în curs sau cu cele planificate de Uniunea Europeană.

Comisia este responsabilă cu evaluarea punerii în aplicare a proiectelor. În acest scop, beneficiarii proiectelor selecţionate trebuie să îi prezinte un raport final.

Între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013, suma alocată pentru punerea în aplicare a programului se ridică la 7 milioane EUR.

Context

Concluziile Consiliului European de la Nisa invitau statele membre să adopte cât mai repede posibil, în cursul anului 2001, măsuri eficiente pentru a lupta împotriva contrafacerii monedei euro. Au fost adoptate o decizie-cadru a Consiliului vizând consolidarea prin intermediul unor sancţiuni penale a protejării monedei euro, precum şi un regulament privind măsurile de protecţie necesare. Comisia consideră că aceste iniţiative trebuie să fie completate prin acţiuni în favoarea formării mediilor profesionale vizate de introducerea noii monede.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2001/923/CE

21.12.2001

-

JO L 339 din 21.12.2001

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/75/CE

8.2.2006

-

JO L 36 din 8.2.2006

Decizia 2006/76/CE

8.2.2006

-

JO L 36 din 8.2.2006

Decizia 2006/849/CE

28.11.2006

-

JO L 330 din 28.11.2006

Decizia 2006/850/CE

28.11.2006

-

JO L 330 din 28.11.2006

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei nr. 2001/923/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Report from the Commission to the European Parliament and to the Council of 23 May 2006 concerning the implementation and results of the Pericles programme for the protection of the euro against counterfeiting [COM(2006) 243 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 23 mai 2006 privind punerea în aplicare şi rezultatele programului Pericles pentru protejarea monedei euro împotriva contrafacerii) [COM(2006) 243 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Datorită schimbului de informaţii şi dezvoltării cooperării, programul Pericles contribuie la protejarea monedei euro împotriva contrafacerii. Sprijinul în materie de formare şi asistenţa tehnică joacă un rol important în menţinerea şi îmbunătăţirea rezultatelor actuale. Raportul preconizează prelungirea programului pentru o nouă perioadă de cel puţin patru ani, pe parcursul căreia se va pune accentul pe formarea practică. Va trebui să se acorde prioritate schimburilor de personal şi stagiilor de formare specifice.

Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înfiinţarea Centrului Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE) şi coordonarea acţiunilor tehnice pentru protecţia monedelor euro împotriva falsificării [Jurnalul Oficial L 19 din 21.1.2005].

Prin această decizie se înfiinţează Centrul Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE) în cadrul Comisiei, ataşat la OLAF. CTSE analizează şi clasifică toate tipurile noi de monede false şi acordă asistenţă Centrelor naţionale de analiză monetară (CNAM) şi autorităţilor poliţieneşti.

See also

  • Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF): programul Pericles (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 28.10.2011

Top