Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția monedei euro împotriva falsificării

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protecția monedei euro împotriva falsificării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2001/887/JAI privind protecția monedei euro împotriva falsificării

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Obiectivul deciziei este de a asigura că, pe parcursul anchetelor referitoare la falsificarea monedei euro, se analizează într-un mod coerent și eficient monedele suspectate ca fiind falsificate și că informațiile sunt partajate cu țările UE.

ASPECTE-CHEIE

În vederea introducerii monedei euro la 1 ianuarie 2002, această decizie a completat un număr de norme existente privind protecția monedei euro împotriva falsificării, respectiv:

Pe parcursul anchetelor referitoare la falsificarea monedei euro, țările UE trebuie să se asigure că centrele naționale de analiză (CNA) efectuează expertizele necesare ale bancnotelor euro suspectate a fi false, în timp ce centrele naționale de analiză a monedelor (CNAM) efectuează expertizele necesare ale monedelor suspectate a fi false. Țările UE trebuie să transmită rezultatele acestor expertize către Europol (Oficiul European de Poliție).

Oficiile centrale naționale ale țărilor UE responsabile de anchetarea falsificării monedei euro și a infracțiunilor conexe trebuie să comunice informațiile centralizate despre anchetele acestora, inclusiv informațiile primite de la țări din afara UE, către Europol. Se vor transmite cel puțin următoarele informații:

  • detalii privind persoanele implicate;
  • descrierea infracțiunilor;
  • circumstanțele descoperirii infracțiunilor;
  • contextul confiscării;
  • orice legături cu alte cauze.

Pentru a coopera în cadrul anchetelor privind falsificarea și infracțiunile legate de falsificarea monedei euro, autoritățile competente ale țărilor UE ar trebui să recurgă la facilitățile oferite de Eurojust.

Decizia 2005/37/CE a Comisiei a instituit Centrul Tehnic și Științific European, al cărui rol este protecția monedei euro împotriva falsificării. În acest sens, centrul analizează și clasifică monedele euro falsificate și asistă autoritățile naționale.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 14 decembrie 2001.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (JO L 329, 14.12.2001, pp. 1-2)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (JO L 181, 4.7.2001, pp. 6-10)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării (JO L 19, 21.1.2005, pp. 73-74)

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, pp. 1-8)

Data ultimei actualizări: 03.04.2017

Top