Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rețeaua judiciară europeană – materie civilă și comercială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rețeaua judiciară europeană – materie civilă și comercială

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2001/470/CE de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă)

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECIZII?

Decizia creează Rețeaua Judiciară Europeană pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în materie civilă și comercială* între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

RJE în materie civilă este o structură informală, flexibilă, care are obiectivul de a simplifica și de a consolida cooperarea judiciară între țările UE. Aceasta facilitează contactul între diferite tribunale naționale prin intermediul unei rețele de puncte de contact naționale.

Principalele sarcini ale RJE în materie civilă sunt:

  • facilitarea cooperării judiciare în cazurile transfrontaliere, de exemplu, furnizarea de asistență la notificarea documentelor sau la obținerea probelor;
  • informarea cetățenilor UE cu privire la accesul transfrontalier la justiție, în principal prin fișe informative și ghiduri ale cetățenilor privind legi specifice ale UE publicate pe portalul e-justiție al UE;
  • evaluarea și schimbul de experiență cu privire la aplicarea dreptului UE pentru a identifica deficiențele și a explora modalitățile de consolidare a dreptului UE.

RJE în materie civilă este alcătuită din puncte de contact și din organisme relevante specializate în dreptul civil și comercial al UE din țările UE, de exemplu:

  • organisme judiciare sau administrative din țările UE responsabile cu cooperarea judiciară;
  • asociațiile profesionale ale avocaților implicate direct în aplicarea dreptului civil și comercial al UE.

Danemarca nu participă la RJE în materie civilă.

În ceea ce privește organizarea, RJE în materie civilă își desfășoară activitățile prin reuniuni periodice ale punctelor de contact, în principal la Bruxelles. Secretariatul RJE în materie civilă este gestionat de către Comisia Europeană, care stabilește legătura cu punctele de contact cu privire la activitatea și la prioritățile rețelei.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 1 decembrie 2002.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Drept civil și comercial: legi care afectează cetățenii și întreprinderile, excluzând dreptul penal, dreptul familiei, dreptul falimentului și dreptul succesoral.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (JO L 174, 27.6.2001, pp. 25-31)

Modificările succesive aduse Deciziei 2001/470/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.08.2016

Top