Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reîntregirea familiei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reîntregirea familiei

Prezenta directivă vizează să stabilească condițiile de exercitare a dreptului la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor din afara UE care au reședința legală pe teritoriul țărilor UE.

ACT

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei.

SINTEZĂ

Directiva vizează stabilirea de norme comune cu privire la dreptul la reîntregirea familiei. Scopul este acela de a permite membrilor familiei resortisanților țărilor din afara UE care au reședința în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene (UE) să se alăture acestora în țara din UE în care își au reședința. Obiectivul este să protejeze unitatea familiei și să faciliteze integrarea resortisanților țărilor terțe.

Directiva nu se aplică Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit. Mai mult, directiva nu se opune unor eventuale condiții mai favorabile recunoscute de legislațiile naționale.

Condiții

Pot solicita reîntregirea familiei resortisanții țărilor din afara UE titulari ai unui permis de ședere pe o perioadă de cel puțin un an într-una dintre țările UE și care au o perspectivă întemeiată de a obține un drept de ședere permanent.

În schimb, directiva nu se aplică membrilor familiei unui cetățean al UE, nici resortisanților țărilor din afara UE care solicită recunoașterea statutului de refugiat și a căror cerere nu a făcut încă obiectul unei decizii definitive, sau care beneficiază de o formă temporară de protecție.

Pot beneficia de reîntregirea familiei:

  • soțul (soția) susținătorului reîntregirii;
  • copiii minori ai cuplului (și anume copiii necăsătoriți sub vârsta majoratului legal din țara UE în cauză), sau ai unuia dintre membrii cuplului, dacă acesta exercită drepturile părintești asupra copiilor și aceștia se află în întreținerea sa, inclusiv copiii adoptați.

Țările UE au în continuare libertatea de a autoriza, în anumite condiții, reîntregirea familiei pentru:

  • rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă (tatăl și mama resortisantului străin);
  • copiii majori necăsătoriți;
  • partenerul necăsătorit.

Căsătoriile poligame nu sunt recunoscute: un singur soț poate beneficia de dreptul la reîntregirea familiei. De asemenea, copiii soților neadmiși sunt excluși de la dreptul la reîntregirea familiei, mai puțin atunci când interesului superior al copilului o impune (în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului din 1989).

Este, de asemenea, permis ca țările UE să prevadă ca resortisantul țării din afara UE și soțul/soția să aibă o vârsta minimă (care în niciun caz nu poate fi mai mare de 21 de ani), înainte de a fi capabil să exercite dreptul la reîntregirea familiei.

Procedură

Țările UE stabilesc dacă cererea de reîntregire a familiei se depune de către resortisantul străin însuși sau de către membrii familiei sale care doresc să i se alăture. Cu excepția cazurilor speciale, membrul familiei vizat de reîntregire trebuie să se afle în afara Uniunii Europene în timpul procedurii. Această cerere trebuie să fie însoțită de documente justificative care dovedesc legăturile de familie și respectarea condițiilor stabilite. Cererea trebuie să fie examinată în termen de maximum nouă luni de la data depunerii.

Persoanei în cauză i se poate solicita, de asemenea, să dispună de o locuință care corespunde standardelor generale de siguranță și sănătate, să aibă o asigurare de sănătate și resurse stabile pentru a se întreține pe sine și pe ceilalți membri ai familiei. În plus, persoana care face cererea poate fi obligată să se conformeze măsurilor de integrare, în conformitate cu legislația națională, și cerinței de a fi avut reședința în acea țară din UE pentru o anumită perioadă de timp (cel mult doi ani) înainte ca membrii de familie să i se poată alătura.

Intrarea și șederea unui membru al familiei pot fi refuzate din motive de ordine publică, siguranță națională sau sănătate publică. Aceleași dispoziții se aplică și în caz de fraudă (falsificare a documentelor, căsătorie fictivă etc.). Aceleași motive pot justifica retragerea sau refuzul de reînnoire a unui permis deja acordat.

Persoanele cărora le este refuzat permisul, nu le este reînnoit sau le este retras trebuie să poată contesta această decizie în instanță.

În ceea ce privește reîntregirea familiei refugiaților, țările UE nu pot impune condiții privind o perioadă minimă de rezidență în teritoriu înainte de integrarea altor membri de familie. Mai mult, aceștia sunt scutiți de la întrunirea condițiilor de mai sus aferente cazării, asigurării de sănătate și resurselor dacă aplicația pentru reîntregirea familiei se depune în termen de 3 luni de la acordarea statutului de refugiat.

Drepturile membrilor de familie

Membrii familiei resortisantului străin au dreptul la un permis de ședere pe aceeași durată ca persoana căreia i se alătură și au aceleași drepturi ca și aceasta privind accesul la educație, la ocuparea unui loc de muncă și la formarea profesională.

După cinci ani de rezidență (cel târziu), soțul/soția sau partenerul necăsătorit și copiii deveniți majori au dreptul la un permis de ședere autonom.

Condițiile privind acordarea și valabilitatea permisului de ședere autonom sunt prevăzute de legislația națională. În cazul ruperii legăturii de familie, țările UE pot limita numai acordarea permisului de ședere autonom pentru soți sau pentru cuplurile necăsătorite.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2003/86/CE

3.10.2003

3.10.2005

JO L 251 din 3.10.2003

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [ COM(2008) 610 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Din acest raport reiese că directiva a fost pusă în aplicare în aproape toate țările UE vizate. Cu toate acestea, au fost constatate situații de punere în aplicare incorectă sau de aplicare eronată a directivei, în special în ceea ce privește facilitarea obținerii vizelor, acordarea unui permis de ședere autonom, luarea în considerare a interesului superior al copilului, dreptul la o cale de atac împotriva unei decizii și dispozițiile mai favorabile pentru reîntregirea familiei refugiaților.

În general, armonizarea legislației naționale privind reîntregirea familiei este încă destul de limitată. Comisia intenționează să monitorizeze acest raport pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare în țările UE. Astfel, în 2011 aceasta a publicat o carte verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru a colecta opiniilor părților interesate.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind orientări pentru aplicarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [ COM(2014) 210 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Această Comunicare este ca urmare a raportului din 2008 privind aplicarea Directivei 2003/86/CE și procesului de consultare organizat de Comisie între 2011 și 2012, ambele relevând probleme aferente transpunerii și aplicării Directivei. Prin urmare, aceste linii indicatoare le oferă țărilor UE orientări privind metodele de aplicare a textului.

Ultima actualizare: 11.06.2014

Top