Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre

Consiliul a adoptat o convenţie pentru a facilita asistenţa judiciară reciprocă între autorităţile competente ale statelor membre (poliţie, vamă sau instanţe judecătoreşti), pentru a face cooperarea în materie penală mai eficientă şi mai rapidă.

ACT

Actul Consiliului din 29 mai 2000 (DE) (EN) (FR) de instituire, în conformitate cu articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenţiei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Prezenta convenţie vizează sprijinirea şi facilitarea cooperării dintre autorităţile judiciare, poliţieneşti şi vamale în materie penală. Convenţia completează, în special, Convenţia din 1959 a Consiliului Europei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală şi protocolul acesteia din 1978.

Cereri de asistenţă reciprocă

Ca regulă generală, cererile de asistenţă judiciară reciprocă se fac în scris şi se transmit direct de către autorităţile judiciare cu competenţă teritorială. Cu toate acestea, unele cereri trebuie să fie făcute prin intermediul autorităţilor centrale ale statelor membre (cereri pentru transferul temporar sau tranzitul de deţinuţi, transmiterea unei notificări de condamnare). În caz de urgenţă, cererea poate fi prezentată prin intermediul Interpolului sau al oricărei altei organizaţii competente în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE).

Statul membru căruia i se solicită asistenţă (stat solicitat) trebuie să respecte formalităţile şi procedurile indicate de statul membru care a făcut cererea (stat solicitant) şi să o execute cât mai curând posibil, respectând termenele indicate în măsura în care acest lucru e posibil.

În ceea ce priveşte actele de procedură, statele membre transmit direct prin corespondenţă persoanelor care se află pe teritoriul unui alt stat membru actele care le sunt adresate. În anumite cazuri, statul solicitat se ocupă de această transmitere.

O autoritate judiciară sau o autoritate centrală poate stabili contacte directe cu o autoritate poliţienească sau vamală a unui alt stat membru, sau, în cazul cererilor de asistenţă privind anumite proceduri de urmărire în justiţie, cu o autoritate administrativă a unui alt stat membru. Fiecare stat membru poate hotărî să refuze această clauză sau să o aplice în anumite condiţii.

Un schimb spontan de informaţii (fără cerere prealabilă) poate avea loc între statele membre privind fapte care pot fi pedepsite din punct de vedere penal precum şi infracţiuni administrative a căror sancţionare sau tratament este de competenţa autorităţii destinatare.

Forme specifice ale asistenţei reciproce

Obiectele furate găsite în alt stat membru sunt puse la dispoziţia statului membru solicitant în vederea restituirii către proprietar.

O persoană, reţinută pe teritoriul unui stat membru care a solicitat o măsură de cercetare judecătorească, poate, cu acordul autorităţilor competente, să fie transferată temporar pe teritoriul unui alt stat membru, unde are loc ancheta. În cazul în care unul dintre statele membre solicită acest lucru, consimţământul persoanei în cauză este o condiţie necesară pentru transfer.

Un martor sau un expert poate fi audiat de autoritatea judiciară din alt stat membru prin videoconferinţă, în cazul în care acest lucru nu este contrar principiilor fundamentale ale statului solicitat şi dacă toate părţile implicate sunt de acord.

Livrările supravegheate sunt admise pe teritoriul unui alt stat membru în cadrul unei anchete penale privind infracţiuni care pot duce la extrădare. Acestea se desfăşoară sub conducerea şi controlul statului membru solicitat.

Două sau mai multe state membre pot înfiinţa o echipă comună de anchetă, a cărei compoziţie este definită prin acordul comun al statelor membre în cauză. Echipa comună este creată pentru un scop determinat şi pentru o perioadă limitată. Un funcţionar din statul membru pe al cărui teritoriu intervine echipa asigură coordonarea acesteia şi conducerea activităţilor desfăşurate pe teritoriul statului membru în cauză.

Anchetele sub acoperire pot fi, de asemenea, efectuate de agenţi cu o identitate secretă sau fictivă, cu condiţia respectării legislaţiei şi procedurilor naţionale ale statului membru pe teritoriul căruia se derulează.

Interceptarea telecomunicaţiilor

Interceptarea telecomunicaţiilor poate fi efectuată, la cererea autorităţii competente a unui alt stat membru, de către o autoritate judiciară sau o autoritate administrativă desemnată de statul membru în cauză. Telecomunicaţiile sunt fie interceptate şi transmise direct statului membru solicitant, fie înregistrate şi transmise ulterior.

Interceptarea se poate efectua, de asemenea, pe teritoriul unui stat membru unde se află staţia de sol pentru comunicaţiile prin satelit. În acest caz, dacă asistenţa tehnică a statului respectiv nu este necesară, interceptarea se realizează prin intermediul furnizorilor de servicii din statul solicitant. În cazul în care interceptarea continuă pe teritoriul unui stat membru, deoarece obiectivul se deplasează, dar asistenţa tehnică a acestui stat nu este solicitată, este obligatoriu să fie informat celălalt stat membru cu privire la efectuarea interceptării.

Poziţia specială a anumitor state membre

Se aplică dispoziţii speciale pentru Irlanda şi Regatul Unit (transmiterea de cereri de ajutor), Luxemburg (protecţia datelor cu caracter personal), Norvegia şi Islanda (dispoziţii privind acquis-ul acordului Schengen, intrarea în vigoare a convenţiei).

Convenţia a intrat în vigoare la 23 august 2005.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Transpunere în statele membre

Jurnalul Oficial

Actul Consiliului din 29 mai 2000 (DE) (EN) (FR)

23.8.2005

-

JO C 197 din 12.7.2000

ACTE CONEXE

Protocol la Convenţia cu privire la Asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană [Jurnalul Oficial C 326 din 21.11.2001].

See also

  • Site-ul Direcţiei Generale Justiţie (Comisia Europeană) – Cooperare judiciară (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 20.12.2011

Top