Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea fraudării documentelor: sistemul de arhivare a imaginilor – FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea fraudării documentelor: sistemul de arhivare a imaginilor – FADO

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acțiunea comună 98/700/JAI referitoare la crearea unui sistem european de arhivare a imaginilor

CARE ESTE ROLUL ACȚIUNII COMUNE?

Acțiunea creează un sistem al Uniunii Europene (UE) de arhivare a imaginilor, bazat pe internet și cunoscut sub numele de FADO (False and Authentic Documents Online – documente false și autentice online). Acesta permite schimbul rapid între țările UE al imaginilor documentelor autentice, false și falsificate pentru a ajuta la combaterea imigrației ilegale și la utilizarea documentelor frauduloase.

ASPECTE-CHEIE

 • Sistemul este multilingv, conceput pentru o utilizare facilă și bazat pe o codificare foarte strictă pentru a asigura standardizarea și securitatea informațiilor.
 • O singură unitate centrală din fiecare țară a UE se conectează la Secretariatul General al Consiliului UE, dar fiecare țară a UE are libertatea de a-și dezvolta propriul său sistem pentru transmiterea internă securizată a datelor. Punctele de lucru individuale dintr-o țară a UE nu au nicio legătură directă cu Secretariatul General altfel decât prin unitatea centrală din țara respectivă.
 • Informațiile transmise Secretariatului General sunt introduse cât mai rapid posibil în sistemul FADO. Fiecare țară a UE are responsabilitatea de a adăuga aceste date în propriul sistem.
 • Crearea sistemului UE nu oprește țările UE să-și dezvolte propriile lor sisteme naționale pentru a îndeplini cerințele privind securitatea propriilor frontiere și verificarea documentelor.
 • Sistemul este conceput special pentru a permite:
  • compararea pe ecran între documentul original și un document falsificat;
  • informații centralizate privind tehnicile de falsificare și de securitate;
  • referințe încrucișate, astfel încât utilizatorii să poată găsi rapid informații conexe;
  • notificări cu privire la anumite documente false.
 • Se acordă prioritate documentelor țărilor UE și celor din afara țărilor UE din care există fluxuri regulate de imigrație.
 • La 1 decembrie 2014, Regatul Unit a notificat Comisia Europeană că intenționează să participe la acțiunea comună. Această intenție a fost confirmată prin Decizia 2014/858/UE a Comisiei.

DE CÂND SE APLICĂ ACȚIUNEA COMUNĂ?

Acțiunea comună se aplică începând cu data de 10 decembrie 1998.

CONTEXT

Numărul tot mai mare de documente de imigrare autentice și false, precum pașapoarte, permise de ședere și vize, și tehnicile de falsificare tot mai sofisticate arată că instrumentele necesare pentru combaterea imigrației ilegale și a utilizării de documente falsificate trebuie să fie menținute la zi.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui sistem european de arhivare a imaginilor (FADO) (JO L 333, 9.12.1998, pp. 4-7)

ACTE CONEXE

Decizia 2014/858/UE a Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 23.08.2016

Top