Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evaluare inter pares a măsurilor luate de țările UE pentru combaterea criminalității organizate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evaluare inter pares a măsurilor luate de țările UE pentru combaterea criminalității organizate

O acțiune comună a Uniunii Europene introduce un mecanism care permite realizarea de evaluări inter pares în ceea ce privește sistemele juridice ale țărilor UE în raport cu diferite măsuri pentru combaterea criminalității organizate.

ACT

Acțiunea comună 97/827/JAI din 5 decembrie 1997 adoptată de Consiliu, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității organizate

SINTEZĂ

ASPECTE-CHEIE

Evaluarea este pregătită de Președinția Consiliului, lucrând împreună cu Secretariatul General al Consiliului și Comisia Europeană.

Fiecare țară UE trebuie să identifice unu până la trei experți cu experiență în ceea ce privește subiectele care se vor evalua (adică autoritățile vamale, judiciare și de poliție) și să le înainteze numele Președinției Consiliului. Președinția Consiliului selectează ulterior trei experți de pe listă în vederea evaluării unei țări UE, asigurându-se în același timp că cei trei experți în cauză nu sunt resortisanți ai țării UE supusă evaluării.

Fiecare rundă de evaluări se va axa pe un anumit subiect convenit de țările UE. De asemenea, se va conveni asupra ordinii vizitelor și asupra chestionarelor pe baza cărora echipa de evaluare își va desfășura vizita în fiecare țară UE. Scopul este culegerea tuturor informațiilor utile pentru realizarea evaluării. În urma completării chestionarului, echipa de evaluare vizitează țara UE în cauză întâlnindu-se cu părțile relevante (de exemplu, autoritățile politice, administrative, de poliție, vamale și judiciare). Fiecare țară UE trebuie să asigure cooperarea deplină a autorităților cu echipele de evaluare stabilite în temeiul acestei acțiuni comune.

Proiectul de raport este depus țării UE vizitate în vederea formulării unei opinii în termen de cel mult o lună de la data efectuării vizitei. După realizarea și acceptarea oricăror modificări, Preşedinţia Consiliului înaintează proiectul de raport către membrii grupului de lucru competent al Consiliului în vederea examinării mai atente și adoptării.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acțiune comună 97/827/JAI

15.12.1997

-

JO L 344, 15.12.1997, pp. 7-9

ACTE CONEXE

Decizia Consiliului 2002/996/JAI din 28 noiembrie 2002 de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice și a punerii lor în aplicare pe plan național în lupta împotriva terorismului (JOL 349, 24.12.2002, pp 1-3).

Data ultimei actualizări: 02.07.2015

Top