Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperare strânsă între administrațiile vamale ale UE (Convenția Napoli II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperare strânsă între administrațiile vamale ale UE (Convenția Napoli II)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII?

 • Convenția înlocuiește și consolidează Convenția inițială de la Napoli, convenită în 1967.
 • Aceasta acoperă asistența reciprocă și cooperarea între autoritățile naționale în ceea ce privește prevenirea, investigarea și urmărirea în justiție a anumitor încălcări ale regulamentelor vamale atât ale Uniunii Europene (UE), cât și cele interne.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile țărilor UE trebuie să coopereze între ele pentru a aborda cu succes frauda vamală și traficul ilegal transnațional și pentru a urmări și sancționa infractorii.
 • Vămile UE prevăd taxe agricole, accize armonizate la alcool, tutun și ulei mineral și impozit pe cifra de afaceri aplicat importurilor din țări din afara UE. Convenția nu acoperă taxa pe valoare adăugată.
 • Convenția se aplică regulamentelor vamale interne, inclusiv celor referitoare la droguri, arme și pornografia infantilă, precum și accizelor nearmonizate.
 • Convenția ia în considerare „încălcările” într-un sens larg, inclusiv tentativele de încălcări și toate formele de participare, precum instigarea și complicitatea, precum și asocierea cu o organizație criminală și spălarea banilor.
 • Asistența reciprocă între autoritățile vamale este acordată în urma unei cereri de informare, pentru supraveghere, pentru anchete sau în urma unei notificări; sau spontan, fără cerere prealabilă, inclusiv investigații sub acoperire și furnizarea spontană de informații.
 • Cererile sunt, în mod normal, transmise între unitățile centrale de coordonare desemnate în cadrul fiecărei administrații vamale naționale.
 • Cererile sunt, în principiu, redactate în scris, rezumând motivul, faptele relevante și actele administrative și legislația vizate. Cu toate acestea, în situațiile de urgență, cererile orale sunt acceptate, însă trebuie confirmate în scris cât mai repede posibil.
 • Administrațiile vamale trebuie să își acorde asistența necesară cu privire la personal și organizare atunci când cooperează în chestiuni transfrontaliere, precum
  • urmăririle transfrontaliere – urmărirea transfrontalieră a suspecților;
  • supravegherea transfrontalieră;
  • investigațiile sub acoperire;
  • echipele comune de investigații speciale și
  • livrările supravegheate – livrările ilicite care nu sunt confiscate la frontieră, ci sunt urmărite până la destinația finală.
 • Cooperarea transfrontalieră se concentrează pe traficul ilegal de droguri, arme, muniții, materiale explozive, obiecte din patrimoniul cultural, deșeuri periculoase și toxice, materiale nucleare, precum și echipamente destinate fabricării de arme biologice și chimice.

Cooperarea administrativă în domenii conexe

În plus față de cooperarea în temeiul Convenției de la Napoli, autoritățile țărilor UE lucrează îndeaproape în ceea ce privește chestiuni variate, precum accizele, criminalitatea organizată, spălarea banilor, traficul ilegal de droguri, armele și transferurile de deșeuri. Acestea cooperează, de asemenea, pentru a asigura că nu există încălcări ale legislației vamale sau agricole a UE.

DE CÂND SE APLICĂ CONVENȚIA?

Convenția se aplică începând cu data de 23 iunie 2009.

ACT

Actul Consiliului din 18 decembrie 1997 de elaborare, în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale – Declarații (98/C 24/01) (JO C 24, 23.1.1998, p. 1-1)

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO C 24, 23.1.1998, pp. 2-22)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, pp. 1-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 515/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Raportul explicativ privind Convenția elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (Text aprobat de Consiliu la data de 28 mai 1998) (JO C 189, 17.6.1998, pp. 1-18)

Strategia UE de combatere a acumulării și a traficului ilicit de arme ușoare și de calibru mic (SALW), precum și de muniții aferente, adoptată de Consiliul European, Bruxelles, la 13 ianuarie 2006

Decizia 2008/39/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO L 9, 12.1.2008, pp. 21-22)

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, pp. 1-98)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.5.2012, pp. 1-15)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia (UE) 2016/979 a Consiliului din 20 mai 2016 privind aderarea Croației la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO L 161, 18.6.2016, pp. 35-36)

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top