Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modelul UE al permiselor de ședere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modelul UE al permiselor de ședere

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 – un model uniform al permiselor de ședere acordate resortisanților țărilor din afara UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un format uniform al permiselor de ședere, precum și al informațiilor pe care trebuie să le conțină acestea, pentru resortisanții țărilor din afara Uniunii Europene (UE) care locuiesc în mod legal în UE.

ASPECTE-CHEIE

Permisele trebuie să fie documente separate sub formă de card (inițial, acestea puteau fi și autocolante aplicate pe un alt document oficial).

Regulamentul precizează forma și conținutul tuturor informațiilor vizibile care trebuie să apară pe document, cum ar fi numele și prenumele persoanei (în această ordine) și data de început și de expirare a validității permisului, precum și datele care trebuie stocate pe cipul de proximitate.

Specificațiile tehnice se referă la culoare, la procesul de imprimare, precum și la tehnicile și materialele care trebuie utilizate pentru permise.

Specificațiile includ dispozitive de securitate pentru prevenirea falsificării și a contrafacerii. Acestea rămân secrete și sunt comunicate numai autorităților naționale responsabile de tipărirea permiselor.

Dacă doresc, țările UE pot adăuga dispozitive de securitate suplimentare în conformitate cu lista din anexa la regulament, cu condiția ca acestea să nu modifice aspectul uniform al cardului.

Regulamentul nu se aplică membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care își exercită dreptul la libera circulație, deținătorilor de viză sau acelor resortisanți din afara UE care au dreptul de a locui în UE până la trei luni fără viză.

Regulamentul (CE) nr. 380/2008 modifică Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 în ceea ce privește integrarea elementelor biometrice de identificare* în modelul uniform de permis de ședere.

Elementele biometrice de identificare se folosesc pentru verificarea autenticității permisului și a identității titularului. Acestea constau dintr-o fotografie recentă a solicitantului și două amprente digitale.

Procedura de înregistrare a acestor elemente de identificare trebuie să respecte legislația națională și garanțiile stabilite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Datele din elementele biometrice de identificare trebuie stocate și securizate astfel încât să se garanteze integritatea, autenticitatea și confidențialitatea acestora.

TERMENI-CHEIE

* Elemente biometrice de identificare: utilizarea uneia sau a mai multor caracteristici fizice ale unei persoane (amprente digitale, structură facială, iris), stocate pe un suport precum un smartcard, un cod de bare sau un document pentru verificarea identității persoanei care prezintă documentul.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, pp. 1-7)

Data ultimei actualizări: 29.10.2015

Top