Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor (2007-2013)

Uniunea Europeană a stabilit un cadru financiar de 156,8 milioane de euro în sprijinul politicii de protecţie a consumatorilor pentru perioada cuprinsă între 31 decembrie 2006 şi 31 decembrie 2013. Acest cadru va finanţa 11 acţiuni în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi o aplicare efectivă a normelor în acest domeniu.

ACT

Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor (2007-2013).

SINTEZĂ

Prezenta decizie stabileşte programul de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor (2007-2013), precum şi pachetul său financiar, în valoare de 156,8 milioane de euro pentru cele 27 de state membre ale UE.

Programul de acţiune 2007-2013 înlocuieşte programul anterior 2004-2007.

Scopul programului este de a completa, sprijini şi monitoriza politicile statelor membre şi de a contribui la protejarea sănătăţii, a siguranţei şi a intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi de a promova dreptul acestora la informare, la educaţie şi la organizarea apărării propriilor interese.

Acest scop este urmărit prin realizarea a 2 obiective:

  • asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în special prin îmbunătăţirea consultării şi a reprezentării intereselor consumatorilor;
  • asigurarea aplicării efective a normelor de protecţie a consumatorilor, în special prin cooperarea pentru aplicarea legislaţiei, pentru informare, educaţie şi exercitarea căilor de atac.

Sunt definite unsprezece acţiuni pentru punerea în aplicare a acestor două obiective, în special pentru obiectivul 1, culegerea, schimbul şi analizarea datelor şi a informaţiilor, precum şi elaborarea instrumentelor de evaluare; expertiza juridică şi tehnică, inclusiv studii, seminarii şi conferinţe; contribuţia la funcţionarea organizaţiilor europene ale consumatorilor.

În ceea ce priveşte obiectivul 2, acţiunile vizează aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare prin acţiuni de coordonare a monitorizării şi de cooperare între autorităţile naţionale; monitorizarea şi evaluarea siguranţei produselor nealimentare şi a serviciilor; acţiuni de informare, de consiliere şi de exercitare a căilor de atac; acţiuni de educare a consumatorilor.

Contribuţiile financiare

Beneficiarii acestor contribuţii financiare sunt organismele publice sau private fără scop lucrativ din statele membre, desemnate la finalul unei proceduri transparente de către autoritatea competentă sau de către statul membru în cauză.

Conform cazurilor definite în articolul 4 al Deciziei 1926/2006/CE [JO L 404 din 30 decembrie 2006], aceşti beneficiari pot fi instituţiile de învăţământ superior, studenţii sau profesorii, agenţii instanţelor însărcinaţi să se asigure de aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, precum şi organizaţiile europene ale consumatorilor.

Programul anual de lucru

Programul 2007-2013 este dezvoltat pe baza unui program anual de lucru elaborat de către Comisie şi aprobat de către statele membre în cadrul Comitetului financiar al programului Consumatori (CFPC), conform articolului 10 al deciziei. Cele 27 de state membre sunt membre ale Comitetului. Ţările din cadrul AELS/SEE (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein) contribuie financiar la program şi participă la reuniunile comitetului, dar nu participă la votul programului anual.

Comisia a evaluat programul la trei ani de la data punerii în aplicare a acestuia, şi anume la începutul anului 2010, şi îl va evalua şi când se va termina, în 2013.

Pentru mai multe informaţii privind programul de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor 2007-2013, consultaţi pagina Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori (EN).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1926/2006/CE

31.12.200631.12.2013

-

JO L 404 din 30.12.2006

Ultima actualizare: 28.03.2007

Top