Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (Reţeaua ECC sau ECC-Net)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (Reţeaua ECC sau ECC-Net)

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC) îşi propune următoarele obiective, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor:

  • să ofere informaţii pentru a permite consumatorilor să îşi achiziţioneze bunuri şi servicii pe piaţa internă, în deplină cunoştinţă a drepturilor şi a îndatoririlor lor;
  • să răspundă cererilor directe de informare, venite din partea consumatorilor sau a altor părţi interesate;
  • să ajute şi să sprijine consumatorii în contactele lor cu comercianţii, în urma unei plângeri;
  • dacă este cazul, să ajute consumatorii în privinţa litigiilor lor.

Toate statele membre dispun de un punct naţional de contact care aparţine reţelei ECC. Islanda şi Norvegia, care fac parte din Spaţiul Economic European, dispun şi ele de câte un punct naţional de contact.

Funcţionare

Bugetul ECC este prevăzut în cadrul programului de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor. Unul dintre obiectivele programului este de a sprijini cooperarea între statele membre, în ceea ce priveşte informarea, consultanţa şi căile de atac în materie de protecţie a consumatorilor.

Colaborarea cu alte reţele

Reţeaua ECC colaborează cu alte reţele europene, în special cu reţeaua FIN-NET (DE) (EN) (FR) (aspecte financiare), SOLVIT (piaţa internă) şi Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială.

Context

Reţeaua ECC este rezultatul fuziunii, în 2005, a două reţele existente în materie de protecţie a consumatorilor: Reţeaua pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor de consum (EEJ-Net) şi Reţeaua de Euroghişee.

Reţeaua EEJ-Net a fost creată în urma unei rezoluţii a Consiliului din 25 mai 2000. Obiectivul acesteia era de a permite tratarea plângerilor în mod amiabil. Cât despre Euroghişee, acestea au fost create la începutul anilor ’90, plecând de la o iniţiativă a Comisiei de a oferi informaţii cu privire la posibilităţile pieţei interne şi drepturile consumatorilor.

See also

Ultima actualizare: 04.02.2011

Top