Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea dintre țările UE pentru protecția consumatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea dintre țările UE pentru protecția consumatorilor

Acest regulament instituie o rețea a autorităților responsabile cu monitorizarea aplicării legislației privind protecția consumatorilor. Regulamentul se aplică numai în cazul încălcărilor comise pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

ACT

Regulamentul (UE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”).

SINTEZĂ

Acest regulament instituie o rețea a autorităților responsabile cu monitorizarea aplicării legislației privind protecția consumatorilor. Regulamentul se aplică numai în cazul încălcărilor comise pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

Cooperarea dintre autoritățile din țările UE

Fiecare țară a UE desemnează autoritățile publice responsabile cu aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, care se vor alătura rețelei de asistență reciprocă. În fiecare țară, un birou unic de legătură asigură coordonarea dintre autoritățile naționale.

Rețeaua le permite autorităților naționale să facă schimb de informații și să coopereze cu autoritățile omoloage din alte țări ale UE.

Regulamentul tratează situații care implică interesele colective ale consumatorilor și facilitează colaborarea dintre autorități pentru a pune capăt încălcărilor regulamentelor privind consumatorii în situațiile în care companiile și consumatorii se află în țări diferite.

Această cooperare se aplică regulamentelor privind consumatorii care acoperă mai multe aspecte, cum ar fi practicile comerciale neloiale, clauzele contractuale abuzive, comerțul electronic, publicitatea comparativă, pachetele de servicii pentru vacanțe, utilizarea în regim de indiviziune, vânzarea la distanță și drepturile pasagerilor.

Asistența reciprocă și activitățile comunitare

Fiecare autoritate poate solicita asistență de la alți membri ai rețelei în vederea investigării unor posibile încălcări ale drepturilor consumatorilor.

Pentru a pune capăt încălcărilor produse simultan în mai multe țări din UE sau în toate țările, autoritățile pot:

  • să întreprindă acțiuni comune, cum ar fi „acțiunile de verificare”, care implică o verificare la nivelul UE a site-urilor web dintr-un anumit sector (bilete de zbor, conținut digital descărcabil etc.) în cadrul unei operațiuni anuale sub coordonarea Comisiei Europene;
  • să adopte, în cooperare cu Comisia, abordări comune de aplicare a legislației în materie de protecție a consumatorilor cu privire la o anumită problemă.

Prima dintre aceste acțiuni acoperă achizițiile pentru utilizarea unei aplicații din domeniul jocurilor online.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 2006/2004

29.12.2004

-

JO L 364, 9.12.2004, p.1-11

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/29/CE

12.6.2005

12.6.2007

JO L 149, 11.06.2005, p.22-39

Directiva 2007/65/CE

19.12.2007

19.12.2009

JO L 332, 18.12.2007, p.27-45

Directiva 2009/136/CE

19.12.2009

20.5.2011

JO L 337, 18.12.2009, p.11-36

Regulamentul (UE) nr. 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

JO L 334, 17.12.2010, p.1-16

Regulamentul (UE) nr. 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

JO L 55, 28.02.2011, p.1-12

Regulamentul (UE) nr. 954/2011

7.10.2011

-

JO L 259, 4.10.2011, p.1-4

Directiva 2013/11/UE

8.7.2013

9.7.2015

JO L 165, 18.6.2013, p.63-79

Regulamentul (UE) nr. 524/2013

8.7.2013

-

JO L 165, 18.6.2013, p.1-12

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului în ceea ce privește asistența reciprocă (2007/76/CE) ( JO L 32, 6.2.2007, p.192-197 ).

Această decizie conține cerințe privind informarea - de exemplu, informațiile minime care trebuie incluse în cererile de asistență reciprocă și în alerte, termenele care trebuie respectate, accesul la informații și limbile care trebuie utilizate.

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 2 iulie 2009 cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”)[ COM(2009) 336 final].

Raport al Comisiei către Parlamentul Europeanși Consiliu din 13 martie 2012 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționaleînsărcinate săasigure aplicarea legislațieiîn materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”)[ COM(2012) 100 final].

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor din 1 iulie 2014 referitor la funcționarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționaleînsărcinate să asigure aplicarea legislațieiîn materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperareaîn materie de protecție a consumatorului) []. COM(2014) 439 final].

Acest raport arată că, din 2007, aplicarea Regulamentului CPC a avut rezultate pozitive. „Acțiunile de verificare” și abordările comune în materie de aplicare a legislației au permis statelor membre să își coordoneze abordările proprii de aplicare a legii la scară mai largă, ceea ce a condus la o conformitate crescută cu legislația UE privind protecția consumatorilor în multe sectoare.

Data ultimei actualizări: 30.09.2014

Top