Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comercializarea la distanță a serviciilor financiare: protecția consumatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comercializarea la distanță a serviciilor financiare: protecția consumatorilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/65/CE – protecția consumatorilor în cazurile de comercializare la distanță a serviciilor financiare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme comune pentru comercializarea serviciilor financiare de furnizori către consumatorii din UE, consolidând astfel protecția consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare: toate serviciile financiare sunt vizate de directivă, inclusiv comercializarea de carduri de credit, fonduri de investiții, planuri de asigurări și de pensii personale oferite consumatorilor prin intermediul canalelor de comercializare la distanță, precum telefonul, faxul și internetul.

Directiva garantează protecția consumatorului, inclusiv:

  • obligația furnizorului de a oferi consumatorilor informații cuprinzătoare înainte de încheierea unui contract;
  • dreptul consumatorului de a se retrage în termen de 14 zile de la semnarea contractului;
  • interzicerea practicilor comerciale abuzive prin care se încearcă obligarea consumatorilor să cumpere servicii pe care nu le-au solicitat (comercializare „nesolicitată”);
  • normele de restricționare a altor practici, precum apelurile telefonice și emailurile nesolicitate (apeluri telefonice nesolicitate și mesaje electronice nesolicitate);
  • sancțiunile corespunzătoare, aplicate de țările UE furnizorilor care nu respectă această directivă;
  • reparațiile judiciare corespunzătoare, inclusiv procedurile extrajudiciare de soluționare a litigiilor pentru consumatorii cărora le sunt încălcate drepturile.

Cea mai recentă evaluare privind aplicarea directivei în țările UE a fost realizată de Comisia Europeană în 2009. Concluziile evaluării au indicat că nu există nicio dovadă a confruntării consumatorilor cu probleme cauzate de punerea incorectă în aplicare a directivei de către țările UE.

Directiva 2011/83/CE (directiva privind drepturile consumatorilor) reglementează comercializarea la distanță către consumatori a tuturor celorlalte bunuri și servicii nefinanciare, înlocuind Directiva 97/7/CE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 9 octombrie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 9 octombrie 2004.

CONTEXT

Comercializarea la distanță a serviciilor financiare

ACT

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE (JO L 271, 9.10.2002, pp. 16-24)

Modificările succesive aduse Directivei 2002/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88)

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Revizuirea directivei privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum (2002/65/CE) [COM(2009) 626 final din 20.11.2009]

Data ultimei actualizări: 20.01.2016

Top