Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indicații de prețuri pe produsele destinate consumatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indicații de prețuri pe produsele destinate consumatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/6/CE, norme privind indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prevede ca prețul de vânzare și prețul unitar al tuturor produselor oferite de către comercianți consumatorilor să fie indicat clar cu scopul de a ameliora informarea consumatorilor și de a facilita compararea prețurilor.

ASPECTE-CHEIE

Preţul de vânzare şi preţul unitar trebuie să fie indicate pentru toate produsele oferite de comercianţi consumatorilor în mod clar, uşor de identificat şi lizibil. În sensul directivei, „clar” înseamnă preţul final, inclusiv taxa pe valoare adăugată şi alte taxe.

Nu este nevoie să se indice preţul unitar, dacă acesta este identic cu preţul de vânzare.

Țările Uniunii Europene (UE) pot totuşi să decidă să nu aplice această regulă în cazul:

  • produselor furnizate în decursul prestării unui serviciu;
  • vânzărilor la licitaţie şi vânzărilor de obiecte de artă şi antichităţi.

Pentru produsele vândute în vrac trebuie indicat doar preţul unitar.

Orice reclamă care menţionează preţul de vânzare trebuie să indice şi preţul unitar.

Țările UE pot:

  • să renunţe la obligaţia de a indica preţul unitar al produselor pentru care respectiva indicare nu ar fi utilă sau ar putea crea confuzie;
  • să stabilească o listă de produse nealimentare pentru care obligativitatea indicării preţului unitar rămâne în vigoare.

Directiva a prevăzut o perioadă de tranziţie în care micile întreprinderi de desfacere cu amănuntul nu au fost supuse obligaţiei de a indica preţul unitar al produselor care nu sunt vândute în vrac.

Țările UE:

  • iau măsurile corespunzătoare pentru informarea persoanelor interesate în legătură cu transpunerea acestei legislaţii;
  • stabilesc şi notifică regimul de sancţiuni aplicabile în caz de încălcare a dispoziţiilor naţionale de transpunere a prezentei directive.

Prezenta directivă a abrogat Directivele 79/581/CEE (preţul produselor alimentare) şi 88/314/CEE (preţul produselor nealimentare) în vigoare la 18 martie 2000.

În 2006, Comisia Europeană a emis o comunicare de evaluare a modalității în care țările UE au implementat directiva și prin care se solicita punctul de vedere al părților interesate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 18 martie 1998. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 18 martie 2000.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, pp. 27-31)

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind implementarea Directivei 1998/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorilor prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor [COM(2006) 325 final, 21.6.2006]

Data ultimei actualizări: 16.08.2016

Top