Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pachetele de servicii pentru călătorii (până în 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pachetele de servicii pentru călătorii (până în 2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva creează standarde minime uniforme care se aplică pachetelor de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite în Uniunea Europeană (UE).
 • Astfel, aceasta permite consumatorilor să achiziționeze aceste servicii cu cea mai mare garanție în cadrul pieței interne a UE.

ASPECTE-CHEIE

Un pachet înseamnă combinația a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie (transport, cazare sau alte servicii turistice), care îndeplinește următoarele două condiții:

 • trebuie să acopere o perioadă mai mare de 24 de ore sau să includă cazare de o noapte; și
 • trebuie vândut la un preț global.

Informarea consumatorilor

 • Orice broșură pusă la dispoziția consumatorilor trebuie să indice clar și precis:
  • prețul;
  • destinația, itinerariul și mijloacele de transport folosite;
  • tipul cazării;
  • serviciile de masă oferite;
  • cerințele legate de pașaport și vize;
  • formalitățile legate de sănătate;
  • calendarul pentru achitare;
  • data limită de informare a consumatorului în caz de anulare.
 • Informațiile cuprinse în broșură creează obligații pentru organizator. În cazul în care se aduc modificări acestor informații, consumatorul trebuie notificat în mod clar pentru a-și da acordul.
 • Înainte de încheierea contractului, organizatorul trebuie să furnizeze în scris anumite informații legate de pașapoarte, vize (termenele de obținere), precum și privind formalitățile sanitare.
 • Înainte de începerea călătoriei, organizatorul trebuie să furnizeze în scris:
  • orarele, escalele și legăturile de transport, dar și detalii referitoare la cazare;
  • numele, adresa și numărul de telefon al reprezentanței locale a organizatorului sau, în lipsă, un număr de telefon care poate fi apelat în caz de dificultate;
  • anumite detalii adiționale în cazul călătoriilor care implică copii;
  • informații privind contractele opționale care acoperă servicii de asigurare sau asistență.

Modificări aduse contractului

 • Consumatorul poate ceda rezervarea sa unei alte persoane care îndeplinește toate condițiile cerute de pachetul de servicii, dacă a informat organizatorul sau detailistul cu suficient timp înainte de plecare. Cedentul împreună cu persoana care a acceptat rezervarea răspund solidar pentru plata costului călătoriei, precum și a oricăror posibile costuri suplimentare.
 • Prețurile stabilite în contract nu se vor schimba, cu excepția cazului în care contractul prevede în mod expres posibilitatea de revizuire a prețurilor. Într-un astfel de caz, doar variațiile privind costurile de transport, spezele, taxele sau onorariile exigibile și cursurile de schimb sunt relevante.
 • Dacă organizatorul modifică contractul semnificativ, consumatorul poate să rezilieze contractul fără plata de penalități, sau să accepte o clauză contractuală adițională, conținând modificările aduse contractului.

Anularea sau neexecutarea contractului

 • În cazul în care consumatorul nu este de acord cu modificările organizatorului și reziliază contractul, sau dacă organizatorul anulează pachetul de servicii, consumatorul are dreptul la un pachet de servicii alternativ (în cazul în care este propus) sau la rambursarea sumelor vărsate. După caz, consumatorul are dreptul la o despăgubire pentru neexecutarea contractului.
 • Organizatorul își asumă efectiv responsabilitatea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a contractului, cu excepția cazului în care neexecutarea sau executarea defectuoasă este imputabilă consumatorului sau se datorează unui caz de forță majoră*.

Norme noi începând cu iulie 2018

Directiva 90/314/CEE va fi abrogată și înlocuită de Directiva (UE) 2015/2302 începând cu 1 iulie 2018. Noua directivă va extinde protecția dincolo de pachetele tradiționale de servicii pentru vacanță organizate de operatorii de turism. Aceasta va proteja consumatorii care rezervă alte formule de călătorie combinate, spre exemplu o combinație între zbor și cazare la hotel sau închirierea unui autoturism, oferite pe un site web.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 18 iunie 1990. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1992.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Forță majoră: un eveniment care nu poate fi anticipat sau, în cazul în care este anticipat, este prea puternic pentru a fi controlat, mai precis nu poate fi evitat în pofida tuturor eforturilor depuse, cum ar fi un dezastru natural.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO L 158, 23.6.1990, pp. 59–64)

ACTE CONEXE

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, pp. 22-39)

Modificările succesive aduse Directivei 2005/29/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (JO L 326, 11.12.2015, pp. 1–33)

Data ultimei actualizări: 27.03.2017

Top