Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive

Există contracte standard care definesc drepturile și obligațiile părților în cauză. Totuși, consumatorii pot fi dezavantajați uneori. Cauza poate fi întocmirea clauzelor contractului exclusiv de către comerciant sau faptul că obligațiile pe care le conține acesta sunt mai oneroase pentru cumpărător decât pentru vânzător.

ACT

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

SINTEZĂ

Există contracte standard care definesc drepturile și obligațiile părților în cauză. Totuși, consumatorii pot fi dezavantajați uneori. Cauza poate fi întocmirea clauzelor contractului exclusiv de către comerciant sau faptul că obligațiile pe care le conține acesta sunt mai oneroase pentru cumpărător decât pentru vânzător.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva protejează consumatorii din Uniunea Europeană (UE) împotriva clauzelor și a condițiilor abuzive care ar putea fi incluse într-un contract standard pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează aceștia. Actul introduce conceptul de „bună credință”, pentru a evita orice dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile reciproce.

ASPECTE-CHEIE

  • Bunurile și serviciile implicate, împrejurările tranzacției și toate celelalte clauze și condiții determină dacă o prevedere contractuală este echitabilă sau nu.
  • Această evaluare nu ia în considerare prețul propriu-zis plătit pentru bunuri sau servicii, decât dacă clauza respectivă este redactată neclar.
  • Directiva conține o listă de condiții abuzive. Printre acestea se numără obligarea consumatorilor să plătească despăgubiri nerezonabile sau să respecte clauze pe care nu au avut timp să le înțeleagă pe deplin înainte de semnarea contractului.
  • Toate contractele scrise trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, aceasta ar trebui interpretată într-un mod favorabil pentru consumator.
  • Condițiile considerate abuzive nu creează obligații pentru consumatori, dar celelalte clauze își mențin valabilitatea pentru ambele părți dacă restul contractului rămâne relevant și valabil.
  • Țările UE trebuie să acționeze pentru a garanta luarea măsurilor necesare pentru împiedicarea utilizării în continuare a clauzelor abuzive în contracte.
  • Organizațiile sau persoanele fizice care au un interes legitim în protecția drepturilor consumatorilor se pot adresa instanței pentru a determina dacă o condiție contractuală este abuzivă.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 16 aprilie 1993.

CONTEXT

Pagina referitoare la clauzele contractuale abuzive pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 93/13/CEE

16.4.1993

31.12.1994

JO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

Data ultimei actualizări: 22.09.2015

Top