Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taxa pe valoare adăugată și accize – scutiri pentru persoanele care călătoresc din țări din afara UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taxa pe valoare adăugată și accize – scutiri pentru persoanele care călătoresc din țări din afara UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/74/CE a Consiliului – scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări din afara UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva definește scutirile de impozite ale UE în ceea ce privește traficul internațional.
 • Aceasta stabilește norme pentru scutirea de taxa pe valoare adăugată (TVA) și de accize pentru bunurile importate în bagajele personale ale călătorilor:
  • dintr-o țară din afara UE; sau
  • dintr-un teritoriu unde legislația UE în materie de TVA și/sau accize nu se aplică, spre exemplu Insula Man.

ASPECTE-CHEIE

 • În cazul pasagerilor care folosesc transportul aerian și al celor care folosesc transportul maritim, directiva stabilește un prag financiar pentru scutirile de accize la 430 EUR, iar în cazul pasagerilor care călătoresc pe căi terestre (inclusiv pe căi navigabile interioare), pragul financiar este 300 EUR.
 • Țările UE pot reduce pragul financiar pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani, oricare ar fi mijloacele de transport folosite, însă acest prag nu poate fi mai mic de 150 EUR.
 • Țările UE pot reduce pragurile financiare și limitele cantitative pentru:
  • călătorii care locuiesc într-o zonă de frontieră;
  • lucrătorii transfrontalieri; și
  • personalul mijloacelor de transport folosite în traficul internațional.
 • Directiva prevede următoarele limite cantitative maxime și minime pentru importurile de tutun:
  • 200 de țigarete sau 40 de țigarete;
  • 100 de cigarillos (țigări de foi) sau 20 de cigarillos (țigări de foi);
  • 50 de trabucuri sau 10 trabucuri;
  • 250 g de tutun de fumat sau 50 g de tutun de fumat.
 • Țările UE pot opta să facă distincția între pasagerii care folosesc transportul aerian și ceilalți pasageri, aplicând limitele cantitative mai mici celorlalți pasageri.
 • Directiva prevede următoarele limite cantitative maxime și minime pentru importurile de alcool:
  • un total de 1 litru de alcool cu o tărie alcoolică care depășește 22 % vol. sau alcool etilic nedenaturat* de 80 % vol. sau mai mare;
  • un total de 2 litri de alcool cu o tărie alcoolică de până la 22 % vol.
 • Scutirile prevăzute pentru tutun și alcool nu se aplică în cazul pasagerilor cu vârsta sub 17 ani.
 • La fiecare patru ani, Comisia Europeană transmite Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Cel mai recent raport, publicat în 2013, menționează că majoritatea țărilor UE sunt mulțumite de directivă și nu consideră necesară revizuirea acesteia.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 29 decembrie 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 decembrie 2008.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Alcool etilic nedenaturat: alcool care nu a fost amestecat cu alte substanțe astfel încât să devină nepotrivit pentru consumul uman.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe (JO L 346, 29.12.2007, pp. 6-12)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2007/74/CE a Consiliului privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe [COM(2013) 849 final, 3.12.2013]

Data ultimei actualizări: 28.11.2016

Top