Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Normele UE pentru impozitarea alcoolului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Normele UE pentru impozitarea alcoolului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/83/CEE – privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește normele Uniunii Europene (UE) privind impozitarea alcoolului (alcool etilic sau etanol, adică sub forma alcoolului folosit în băuturile alcoolice) și a băuturilor alcoolice, precum și categoriile de alcool și băuturi alcoolice supuse impozitării și baza care se aplică pentru calcularea impozitului (accizei).

ASPECTE-CHEIE

Bere

 • Accizele aplicate per unitate de bere se bazează pe numărul de hectolitri/grade Plato* sau numărul de hectolitri/grad real de tărie la volum (un grad Plato este echivalent din punct de vedere legal cu 0,4 % volum de alcool) pe produsul finit.
 • Țările UE pot împărți berea în categorii ce constau în cel mult patru grade Plato pe categorie, spre exemplu 15o-19o, și pot aplica aceeași acciză pe hectolitru la toate tipurile de bere care intră în fiecare categorie.
 • De asemenea, țările UE pot aplica accize reduse la berea produsă de fabricile mici independente, în măsura în care respectivele accize:
  • nu se aplică întreprinderilor producătoare de mai mult de 200 000 hl de bere pe an;
  • nu se stabilesc la mai mult de 50 % sub acciza națională standard.
 • Cota redusă stabilită se va aplica, de asemenea, berii livrate pe teritoriul în cauză de către mici fabrici de bere situate în țări din afara UE.
 • Cotele reduse, care pot fi sub cota minimă, pot fi aplicate la berea cu o tărie alcoolică mai mică, adică berea cu o tărie alcoolică reală la volum de cel mult 2,8 % vol.

Vin și alte băuturi fermentate

 • Accizele aplicate la vinul necarbonatat și la cel spumos și la alte băuturi fermentate și produse intermediare (de exemplu, Xeres sau porto) se stabilesc în funcție de numărul de hectolitri pe produsul finit.
 • Țările UE trebuie să aplice aceeași acciză în cadrul fiecărei categorii de băuturi alcoolice.
 • Cotele reduse pot fi aplicate oricărui tip de vin și altor băuturi fermentate (cu excepția berii) cu o tărie alcoolică reală la volum de cel mult 8,5 % vol.
 • Țările UE pot aplica o acciză redusă separată la produsele intermediare cu o tărie alcoolică reală pe volum de până la 15 % vol., dacă această cotă:
  • nu este stabilită la mai mult de 40 % sub rata accizei naționale standard;
  • nu este stabilită sub acciza standard aplicată vinului necarbonatat și altor băuturi fermentate necarbonatate.

Băuturi spirtoase

 • Acciza aplicată la alcool pur și băuturi spirtoase este stabilită în funcție de hectolitrul de alcool pur măsurat la o temperatură de 20 oC.
 • Accizele reduse pot fi aplicate la alcoolul etilic (etanol) produs de distilerii mici; totuși, acestea nu pot fi stabilite la mai mult de 50 % sub acciza națională standard.
 • Țările UE trebuie să aplice astfel de accize reduse și la alcoolul etilic care provine de la mici producători din alte țări ale UE.
 • Sub rezerva unor anumite limite, accizele reduse pot fi aplicate și la băuturile spirtoase cu o tărie alcoolică reală pe volum de 10 % volum, precum și la romul din Franța și la ouzo din Grecia.

Scutiri

Produsele care intră sub incidența prezentei directive sunt scutite de aplicarea accizei dacă acestea sunt:

 • sub formă de alcool denaturat* în conformitate cu cerințele oricărei țări a UE;
 • sub formă de alcool denaturat și folosite pentru a obține produse care nu sunt destinate consumului uman;
 • folosite pentru producerea oțetului, a medicamentelor și a aromelor folosite în producția produselor alimentare.

Lista accizelor

Comisia Europeană publică bianual o listă completă a ratelor accizelor în vigoare în țările UE.

Posibilă revizuire a Directivei 92/83/CEE

 • Pentru a evalua dacă Directiva 92/83/CEE este în continuare adecvată scopului în care a fost adoptată, Comisia a efectuat o evaluare REFIT (programul privind o reglementare adecvată și funcțională). Rolul programului REFIT este de a revizui întreaga legislație a UE – pentru a identifica sarcinile excesive, neconcordanțele, lipsurile și măsurile ineficiente – și de a realiza propunerile necesare pentru a lua măsuri pe baza constatărilor revizuirii. Raportul final de evaluare realizat de consultantul extern a fost publicat deja.
 • În octombrie 2016, Comisia a publicat un raport care evaluează Directiva 92/83/CEE, precum și un document de lucru al serviciilor Comisiei (și un rezumat al acestuia din urmă).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 10 noiembrie 1992. Țările UE au avut obligația de a o integra în legislația națională până la 31 decembrie 1992.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Grade Plato: numărul de grade Plato măsoară procentul în greutate al extractului original per 100 de grame de bere. Această valoare este calculată pe baza extrasului real și a alcoolului conținut în produsul finit.

Alcool denaturat: alcool etilic neadecvat consumului uman, care conține una sau mai multe substanțe chimice.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, pp. 21-27)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 92/83/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, pp. 29-31)

Raport al Comisiei către Consiliu privind evaluarea Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice [COM(2016) 676 final, 28.10.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluare care însoțește documentul – Raportul Comisiei către Consiliu privind evaluarea Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind structurile accizelor la alcool și băuturi alcoolice [SWD(2016) 336 final, 28.10.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Rezumatul evaluării care însoțește documentul – Raportul Comisiei către Consiliu privind evaluarea Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind structurile accizelor la alcool și băuturi alcoolice [SWD(2016) 337 final, 28.10.2016]

Data ultimei actualizări: 28.11.2016

Top