Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Capitala europeană a culturii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Capitala europeană a culturii

Evenimentul „Capitala europeană a culturii” oferă oraşelor europene ocazia de a prezenta un program cultural cu o durată de un an care subliniază bogăţia, diversitatea şi trăsăturile caracteristice comune ale culturilor europene.

ACT

Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007-2019.

SINTEZĂ

Această decizie instituie manifestarea „Capitala europeană a culturii” şi defineşte procesul de selecţie a oraşelor pentru perioada 2013-2019, precum şi mecanismul de monitorizare a pregătirilor până în anul în care are loc manifestarea.

Programul cultural şi dimensiunea sa europeană

Fiecare dosar de candidatură va cuprinde un program cultural de dimensiune europeană, care trebuie să fie fondat pe obiectivele de cooperare culturală prevăzute în articolul 167 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (UE). Programul trebuie să îndeplinească anumite criterii, repartizate în două categorii:

  • „dimensiunea europeană”, care constă în consolidarea cooperării între operatorii culturali de la toate nivelurile. Programul trebuie, de asemenea, să pună în valoare bogăţia diversităţii culturale în Europa şi aspectele comune ale culturilor europene;
  • „oraşul şi cetăţenii”, cu scopul de a suscita interesul cetăţenilor pentru manifestare la nivel european şi de a consolida dezvoltarea culturală pe termen lung a oraşului.

În mod normal, programul se derulează pe o perioadă de un an. Comisia va putea să recompenseze calitatea pregătirilor, oferind oraşului în cauză un premiu denumit Melina Mercouri, finanţat de programul „Cultura”.

Procesul de selecţie

Fiecare stat membru al UE poate găzdui manifestarea în ordine cronologică, în perioada 2007-2019. Începând cu 2011, manifestarea poate fi găzduită de două state membre anual.

Procesul de selecţie cuprinde patru etape:

  • depunerea candidaturilor: ţările din UE în cauză publică un apel pentru depunerea candidaturilor cu cel puţin şase luni înainte de începerea evenimentului în cauză. Oraşele interesate au la dispoziţie zece luni de la această dată pentru a-şi depune candidatura;
  • preselecţia: cu cel puţin cinci ani înainte de începerea evenimentului, comitetul de selecţie se reuneşte pentru a examina propunerile şi pentru a propune o listă restrânsă de oraşe care sunt invitate să participe la procesul de selecţie. Acest comitet este format din treisprezece experţi, dintre care şapte sunt numiţi pentru trei ani de către Parlamentul European, Consiliu, Comisie şi Comitetul Regiunilor. Ceilalţi şase membri sunt aleşi de ţările UE vizate;
  • selecţia finală: la nouă luni după reuniunea de preselecţie, comitetul se reuneşte din nou pentru a examina programele oraşelor preselecţionate, care au fost detaliate între timp, şi pentru a recomanda unul dintre acestea drept „Capitală europeană a culturii”. În această etapă, comitetul prezintă un raport ţării UE în cauză şi Comisiei, în care face şi recomandări pentru oraşul ales;
  • desemnarea: cu patru ani înainte de începerea evenimentului cele două ţări ale UE vizate de titlul de „Capitală europeană a culturii” pentru anul în cauză prezintă instituţiilor europene candidatura unui oraş, în lumina recomandărilor comitetului. Consiliul desemnează oficial un oraş din cele două ţări vizate drept „Capitală europeană a culturii”.

Etapa de monitorizare

Experţii numiţi de către instituţii ajută capitalele alese să îşi pună în aplicare programele, în special prin garantarea valorii adăugate europene a acestora.

Monitorizarea intermediară a programului vizând capitalele europene ale culturii are loc cu doi ani înainte de începerea evenimentului şi vizează progresele realizate în ceea ce priveşte pregătirea şi dimensiunea europeană.

Cu cel puţin opt luni înaintea evenimentului are loc monitorizarea finală, pe parcursul căreia experţii inventariază şi evaluează activitatea pregătitoare. Aceştia înaintează Comisiei şi oraşelor în cauză un raport conţinând concluziile lor şi recomandarea de atribuire sau neatribuire a premiului Melina Mercouri.

Context

Evenimentul „Capitala europeană a culturii” a fost lansat de către Consiliul de Miniştri la 13 iunie 1985 şi a devenit una dintre cele mai populare acţiuni ale UE. Datorită nivelului ridicat de participare a cetăţenilor şi datorită impactului cultural şi socio-economic al programului, creşte în fiecare an numărul oraşelor care concurează titlul de „Capitală europeană a culturii”. Procedura de desemnare a fost modificată pentru a o eficientiza şi a o adapta la cerinţele unei UE extinse.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1622/2006/CE

23.11.2006

-

JO L 304 din 3.11.2006

ACTE CONEXE

Decizia 2007/324/CE a Consiliului din 7 mai 2007 privind dispoziţiile practice şi procedurale în vederea numirii de către Consiliu a doi membri ai comitetului de selecţie şi ai comitetului de monitorizare şi consiliere pentru acţiunea comunitară Capitala europeană a culturii [Jurnalul Oficial L 122 din 11.5.2007].

Ultima actualizare: 26.09.2011

Top