Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Demonstraţie de captare şi stocare a dioxidului de carbon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Demonstraţie de captare şi stocare a dioxidului de carbon

Comisia prezintă mizele financiare, precum şi o iniţiativă europeană pentru o demonstraţie incipientă a captării şi stocării dioxidului de carbon.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 23 ianuarie 2008: „Sprijinirea demonstraţiei incipiente a producerii de energie electrică durabilă din combustibili fosili” [COM(2008) 13 final – Jurnalul Oficial C 118 din 15.5.2008].

SINTEZĂ

Tehnologiile de captare şi stocare a CO2 (CSC) sunt un instrument esenţial în vederea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră, în special a celor provenite din centralele electrice care utilizează combustibili fosili cum sunt cărbunele sau gazul.

Dezvoltarea şi utilizarea acestor tehnologii implică însă costuri foarte ridicate, reprezentând mai multe miliarde de euro în total şi câteva sute de milioane de euro pentru fiecare instalaţie în parte. Cu toate acestea, conform estimărilor „Platformei tehnologice europene privind centralele electrice bazate pe combustibili fosili cu emisii zero” (ETP-ZEP) (EN), costul tehnologiilor CSC poate fi redus cu 50 % până în 2020 prin concentrarea eforturilor asupra activităţilor de cercetare, dezvoltare şi demonstraţie. În plus, creşterea preconizată a costului de achiziţie a drepturilor de emisii de CO2 de către centralele electrice tradiţionale relativizează supracostul pe care l-ar reprezenta investiţiile în materie de CSC şi funcţionarea acestor centrale.

Comisia a propus un cadru juridic pentru desfăşurarea activităţilor de stocare a CO2 prin intermediul unei directive specifice privind stocarea geologică a CO2, precum şi includerea activităţilor în materie de CSC în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană pledează în plus pentru integrarea activităţilor legate de CSC în acordurile internaţionale adecvate. Din motive care ţin de securitate juridică şi de încredere, este esenţial ca propunerile Comisiei să fie adoptate şi transpuse rapid în practică şi ca schimbările sistemelor internaţionale să fie ratificate de statele membre implicate.

În cadrul Planului strategic pentru tehnologiile energetice (Planul SET), Comisia propune lansarea unei iniţiative industriale europene privind captarea, transportul şi stocarea dioxidului de carbon, preconizată să înceapă în 2008. Obiectivul acestei iniţiative ar fi să servească drept bază pentru coordonarea proiectelor de demonstraţie, asigurându-le în acelaşi timp transparenţa şi vizibilitatea.

Iniţiativa ar include iniţial o reţea de proiecte, în cadrul căreia pionierii în materie de CSC ar putea face schimb de informaţii şi de experienţă, şi-ar putea maximiza impactul asupra activităţilor de cercetare şi dezvoltare şi asupra proceselor decizionale viitoare, şi-ar optimiza costurile prin acţiuni colective partajate (ca de pildă acţiunile vizând publicul sau ţările terţe) şi ar fi recunoscute ca părţi implicate într-o iniţiativă comunitară esenţială (printr-o siglă europeană). Această iniţiativă industrială europeană ar putea fi extinsă ulterior, dincolo de reţeaua de proiecte iniţiale.

Pentru a acoperi nevoile de finanţare considerabile legate de demonstraţia incipientă a tehnologiilor CSC, sunt necesare eforturi semnificative din partea industriei, a statelor membre şi a Uniunii Europene.

Astfel, industriile europene care recurg la combustibilii fosili, nu doar în sectorul energetic, ci şi în sectoarele cu un mare consum de energie, ar trebui să îşi ia angajamente clare şi definitive în favoarea proiectelor demonstrative. Decizii timpurii în materie de investiţii ar putea genera un real avantaj comercial pentru întreprinderile în cauză. Aceste decizii ar determina, de asemenea, nivelul finanţărilor publice avute în vedere.

Într-adevăr, având în vedere importanţa combustibililor fosili în producţia energetică din numeroase state membre, ar trebui luate în calcul măsuri naţionale de finanţare, cel puţin temporare, până când tehnologia respectivă va deveni competitivă. Finanţările ar putea fi acordate sub forma unor ajutoare de stat care ar fi considerate, în acest caz, compatibile cu normele europene privind ajutoarele de stat. Comisia ar urma să examineze în mod individual aceste măsuri.

În plus, Comisia va stabili ce resurse de la nivelul UE ar putea fi alocate pentru dezvoltarea tehnologiilor CSC, de pildă în temeiul celui de-al şaptelea program-cadru de cercetare. Instituţiile financiare europene ca Banca Europeană de Investiţii, precum şi alte mecanisme specifice, ca de pildă fondurile structurale, ar putea, de asemenea, să susţină financiar proiectele respective.

Context

Această comunicare face parte din pachetul „energie şi schimbări climatice” lansat de Comisie la începutul anului 2008.

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Document care însoţeşte Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind sprijinirea demonstraţiei incipiente a producerii de energie electrică durabilă din combustibili fosili – Analiză de impact [SEC(2008) 47 – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission of 28 January 2008: "20 20 by 2020 – Europe's climate change opportunity" [COM(2008) 30 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 28 ianuarie 2008: „De două ori 20 până în 2020 – Să profităm de oportunitatea pe care ne-o oferă schimbările climatice” [COM(2008) 30 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

În ianuarie 2008, Comisia a adoptat o serie de măsuri coerente şi globale vizând realizarea obiectivelor stabilite de UE în primăvara anului 2007 pentru anul 2020 în ceea ce priveşte schimbările climatice şi energiile regenerabile.

Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulată „Producerea de energie durabilă din combustibili fosili: Obiectiv după anul 2020 emisii apropiate de zero la arderea cărbunelui” [COM(2006) 843 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. În această comunicare, Comisia evaluează în ce mod şi cu ce costuri producerea de energie electrică din combustibili fosili se va putea face pe viitor în paralel cu o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din aceasta.

Ultima actualizare: 26.05.2008

Top