Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Abordarea problemei deficitului de apă și a secetei în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Abordarea problemei deficitului de apă și a secetei în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2007) 414 final] ¾ rezolvarea problemei deficitului de apă şi a secetei în UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea recunoaște problemele de importanță capitală care decurg din deficitul de apă și din secetele pe termen mediu sau lung din Uniunea Europeană (UE). De asemenea, comunicarea prevede orientări pentru rezolvarea acestor probleme. Acestea se referă la:

 • tarifarea apei;
 • distribuția apei;
 • prevenirea secetelor și intervențiile în caz de secetă;
 • alternativele de furnizare a apei;
 • informații și soluții tehnologice de calitate pentru abordarea problemei deficitului de apă și a secetelor.

ASPECTE-CHEIE

 • Pentru remedierea problemelor care țin de deficitul de apă și de secetă este necesară abordarea câtorva aspecte. Printre acestea se numără:
  • necesitatea de a pune în aplicare pe deplin Directiva-cadru privind apa pentru a combate proasta gestionare a resurselor de apă;
  • politicile tarifare naționale ineficiente în domeniul apei;
  • amenajarea teritoriului;
  • promovarea măsurilor de economisire a apei; și
  • necesitatea de a acționa în mod integrat și științific.
 • Țările UE trebuie să fixeze prețul corect pentru apă, folosind o politică tarifară eficientă în domeniul apei.
 • Repartizarea apei și a fondurilor din domeniul apei trebuie să fie mai eficientă, pentru a limita efectele adverse în bazinele hidrografice. Ar trebui să se ia măsuri speciale mai ales pentru punerea în aplicare a Directivei privind evaluările strategice de mediu.
 • Îmbunătățirea gestionării riscului de secetă se poate realiza dacă țările UE elaborează, unde este necesar, planuri de gestionare a riscului de secetă și dacă fac schimb de bune practici și de metodologii la nivelul UE. Fondul de solidaritate al UE și Mecanismul european de protecție civilă pot contribui la garantarea faptului că țările UE beneficiază de asistență adecvată fără întârziere.
 • Pentru a contribui la reducerea scurgerilor și a risipei de apă, Comisia Europeană recomandă, de exemplu, elaborarea unor norme pentru dispozitivele de utilizare a apei, precum și a unei legislații specifice pentru produsele care utilizează apă și nu consumă energie (de exemplu robinete, dușuri, toalete).
 • Consumatorii și operatorii economici ar trebui implicați și ei pentru a favoriza apariția unei culturi bazate pe economisirea apei.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a colectării datelor reprezintă o parte integrantă a proceselor decizionale. În Sistemul de informare privind apa pentru Europa (WISE) ar trebui integrat un sistem de informare privind deficitul de apă și seceta în întreaga Europă.
 • Pe baza informațiilor din țările UE și pe baza activității proprii, Comisia întocmește rapoarte anuale de monitorizare (2008-2010), care evaluează punerea în aplicare a opțiunilor strategice în întreaga UE.
 • Un document ulterior, publicat în 2012, „Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei”, include o revizuire a politicii privind deficitul de apă și seceta. Acesta arată că nu s-a atins obiectivul de inversare a tendințelor privind deficitul de apă și seceta.

CONTEXT

 • Apa este o resursă prețioasă, dar disponibilitatea acesteia poate fi redusă temporar ca urmare a secetelor sau ca urmare a unei perioade de timp susținute în care cererea de apă depășește resursele de apă exploatabile (existând astfel un deficit de apă).
 • Problemele privind disponibilitatea apei afectează numeroase regiuni din Europa. Până în 2007, cel puțin 11 % din populația UE și 17 % din teritoriul acesteia se confruntaseră cu un deficit de apă. Această problemă necesită acțiuni combinate la nivelul UE, cu atât mai necesare cu cât este probabil ca deficitele de apă actuale să persiste ca urmare a schimbărilor climatice.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană (COM(2007) 414 final, 18.7.2007)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [COM(2012) 673 final, 14.11.2012]

Data ultimei actualizări: 21.02.2017

Top