Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reducerea poluării produse de autovehicule ușoare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reducerea poluării produse de autovehicule ușoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a vehiculelor ușoare pentru pasageri și a vehiculelor ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul armonizează cerințele tehnice pentru reducerea emisiilor provenite de la autoturisme și furgonete, cunoscute sub denumirea de vehicule ușoare.
 • Acesta vizează piesele de schimb, cum ar fi dispozitivele pentru controlul poluării*, și stabilește normele pentru efectuarea de lucrări de service, repararea și întreținerea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică vehiculelor sub 5 tone destinate transportului de pasageri și vehiculelor sub 12 tone destinate transportului de mărfuri.

Producătorii trebuie:

 • să dovedească faptul că toate vehiculele noi și dispozitivele noi pentru controlul poluării sunt conforme cu legislația și respectă limitele de emisii pe parcursul duratei normale de viață a unui vehicul;
 • să se asigure că dispozitivele pentru controlul poluării pot acoperi 160 000 km și sunt verificate după cinci ani sau 100 000 km, luându-se în considerare prima condiție îndeplinită;
 • să le ofere cumpărătorilor datele privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant;
 • să proiecteze, să producă și să asambleze componentele în așa fel încât vehiculele să fie conforme cu legislația;
 • să nu folosească dispozitive de manipulare care reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor, cu excepția unor condiții stricte – cum ar fi pentru protejarea unui motor împotriva deteriorării sau a unui accident;
 • să permită atelierelor de service independente, prin intermediul unor site-uri, accesul nerestricționat și standardizat la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor. Acestea ar trebui să includă elemente precum manualele de reparare și întreținere și manualele tehnice. Producătorii pot percepe o taxă rezonabilă.

Autoritățile naționale trebuie:

 • să acorde omologarea de tip UE sau națională* pentru vehiculele noi (adică să permită punerea acestora în vânzare) care sunt conforme cu legislația;
 • să refuze acordarea autorizației pentru vehiculele care nu respectă normele de emisii sau de consum de carburant în termenele autorizate privind fiecare categorie de vehicul;
 • să interzică vânzarea sau instalarea dispozitivelor pentru controlul poluării care nu îndeplinesc normele UE;
 • să asigure existența unor sancțiuni pentru producătorii care falsifică declarații sau rezultate, care nu furnizează date, utilizează dispozitive de manipulare sau refuză să pună la dispoziție informații.

Autoritățile naționale pot oferi stimulente financiare din ianuarie 2011 până în septembrie 2016 pentru a încuraja utilizarea cât mai rapidă a dispozitivelor de reducere a emisiilor.

Comisia Europeană a avut obligația de a prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului până în data de 2 iulie 2011 privind modul de funcționare a sistemului. Aceasta verifică periodic procedurile, testele, cerințele și valorile-limită de emisie stabilite prin lege.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 3 ianuarie 2009. Cu toate acestea, începând din 2 iulie 2007, autoritățile naționale nu pot refuza, din motive privind emisiile sau consumul de carburant al vehiculelor, să acorde omologarea de tip comunitară sau omologarea de tip națională pentru un tip nou de vehicul, sau interzice înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a unui vehicul nou, în cazul în care vehiculul respectiv respectă prezentul regulament [articolul 10(1)]. Articolul 12, care se referă la stimulentele financiare, se aplică și el începând cu 2 iulie 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

dispozitiv pentru controlul poluării: mecanism sau echipament care elimină poluanții, de exemplu din fumul de eșapament evacuat de mașini, care altfel ar fi eliberați în atmosferă.

omologare de tip: certificat de conformitate pentru un produs care respectă un set minim de cerințe de reglementare, tehnice și de siguranță.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, pp. 1-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 715/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 09.11.2016

Top