Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Calitatea apelor conchilicole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Calitatea apelor conchilicole

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/113/CE privind calitatea mediului apelor conchilicole

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Uniunea Europeană (UE) stabilește criterii de calitate obligatorii pentru apele conchilicole din țările UE.
 • În acest fel, UE vizează protejarea anumitor moluște împotriva efectelor dăunătoare ale deversărilor de poluanți în mări.

ASPECTE-CHEIE

Apele

Directiva reglementează calitatea apelor conchilicole, adică a apelor adecvate pentru dezvoltarea moluștelor (moluște bivalve și gasteropode).

Directiva se aplică apelor costiere și apelor salmastre care au nevoie de protecție sau de îmbunătățiri pentru a permite dezvoltarea moluștelor și a contribui la ridicarea calității produselor din moluște destinate consumului uman.

Desemnarea

Țările UE au responsabilitatea de a desemna apele conchilicole. Lista apelor desemnate poate fi modificată pentru a lua în considerare factori neprevăzuți la data desemnării.

Dacă apele imediat adiacente frontierelor cu țările UE învecinate sunt desemnate drept ape conchilicole, țările respective trebuie să fie consultate.

Criterii de calitate

Directiva stabilește parametrii aplicabili apelor conchilicole desemnate, valorile indicative, valorile obligatorii, metodele de analiză de referință și frecvența minimă pentru prelevarea probelor și efectuarea măsurătorilor.

Parametrii aplicabili apelor conchilicole sunt definiți cu privire la:

 • pH;
 • temperatură;
 • colorație;
 • substanțe solide în suspensie;
 • salinitate;
 • oxigen dizolvat și
 • prezența sau concentrația anumitor substanțe (hidrocarburi, metale, substanțe organohalogenate).

Pe baza acestor criterii, țările UE stabilesc valorile pe care apele conchilicole desemnate trebuie să le respecte. Aceste valori-limită pot fi mai stricte decât cele stabilite de prezenta directivă. Pentru metale sau substanțe organohalogenate, aceste valori trebuie să respecte normele de emisie stabilite inițial în conformitate cu Directiva 2006/11/CE privind deversarea anumitor substanțe în mediul acvatic (și, din 2013, integrată în Directiva 2000/60/CE, directiva-cadru a UE privind apa).

Țările UE au trebuit să stabilească programe care să le permită să respecte valorile limită pe care le-au stabilit în termen de șase ani de la desemnare.

Probe

Autoritățile competente ale fiecărei țări a UE trebuie să preleve probe din ape cu scopul de a verifica respectarea de către acestea a criteriilor stabilite de directivă. Următoarele proporții ale probelor trebuie să respecte valorile stabilite:

 • 100 % din probe pentru parametrii „substanțe organohalogenate” și „metale”;
 • 95 % din probe pentru parametrii „salinitate” și „oxigen dizolvat”;
 • 75 % din probe pentru ceilalți parametri.

Scutiri

În cazul unui dezastru, se pot acorda scutiri speciale cu privire la respectarea valorilor-limită și a criteriilor stabilite.

Probele pot fi prelevate mai rar în cazul în care calitatea apei este semnificativ mai ridicată decât ar fi dacă s-ar aplica criteriile stabilite în acord cu legislația UE.

În cazul nerespectării valorilor-limită sau ale criteriilor stabilite, autoritatea competentă trebuie să stabilească dacă acest fapt este rezultatul hazardului, al unui fenomen natural sau al poluării și trebuie să adopte măsuri corespunzătoare. Aceste măsuri nu pot în niciun caz să conducă la creșterea poluării apelor costiere și a apelor salmastre.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2006/113/CE, care a înlocuit Directiva 79/923/CEE, a trebuit să fie transpusă în legislația națională a țărilor UE până la 6 noiembrie 1981.

CONTEXT

Directiva 2006/113/CE a fost abrogată de Directiva 2000/60/CE (directiva-cadru privind apa) în 2013. Normele stabilite în Directiva 2006/113/CE, în special cu privire la parametrii microbiologici și fizico-chimici relevanți pentru planurile de management al bazinului hidrografic, au fost integrați în directiva-cadru privind apa.

ACT

Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată) (JO L 376, 27.12.2006, pp. 14-20)

Modificările succesive aduse Directivei 2006/113/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.05.2016

Top