Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Convenția privind protecția Alpilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Convenția privind protecția Alpilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 96/191/CE – concluziile Convenției privind protecția Alpilor (Convenția alpină)

Convenția privind protecția Alpilor (Convenția Alpină)

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI ȘI AL CONVENȚIEI?

  • Decizia privește concluziile Convenției privind protecția Alpilor (Convenția alpină), care a fost ulterior aprobată în numele Comunității Europene.
  • Obiectivul Convenției Alpine este să asigure protecția pe termen lung a ecosistemului natural al Alpilor și dezvoltarea durabilă în regiune, precum și protecția intereselor economice ale rezidenților. Principiile directoare ale Convenției sunt prevenirea, „poluatorul plătește” și cooperarea transfrontalieră.

ASPECTE-CHEIE

  • Părțile semnatare ale convenției sunt Austria, Franța, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Elveția și Uniunea Europeană (UE).
  • Pentru a atinge obiectivele convenției într-un mod eficient, părțile la convenție iau măsuri în următoarele domenii: amenajarea teritoriului, protecția naturii și întreținerea peisajelor, agricultură montană, păduri montane, conservarea solului, turism și activități de agrement, energie, transporturi, calitatea aerului, gospodărirea apelor, populație și cultură și gestionarea deșeurilor.
  • Convenția prevede elaborarea și adoptarea unor protocoale de punere în aplicare pentru fiecare dintre aceste domenii, precum și pentru soluționarea disputelor între părți.
  • Părțile au obligația să coopereze în domeniile cercetării și monitorizării regionale, precum și în ceea ce privește aspecte juridice, științifice, economice și tehnice.
  • O Conferință a părților contractante („Conferința Alpină”) organizează reuniuni periodice (în principiu, o dată la doi ani) pentru a analiza subiectele de interes comun pentru părțile contractante și pentru a lua decizii și a emite recomandări.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI CONVENȚIA?

  • Decizia se aplică de la 26 februarie 1996.
  • Convenția a intrat în vigoare pentru Comunitatea Europeană la 14 aprilie 1998.

ACTELE PRINCIPALE

Decizia 96/191/CE a Consiliului din 26 februarie 1996 privind încheierea Convenției privind protecția Alpilor (Convenția alpină) (JO L 61, 12.3.1996, p. 31)

Convenția privind protecția Alpilor (Convenția alpină) (JO L 61, 12.3.1996, pp. 32–36)

ACTE CONEXE

Decizia 98/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 1997 cu privire la încheierea Protocolului de aderare a Principatului de Monaco la Convenția privind protecția Alpilor (JO L 33, 7.2.1998, p. 21)

Decizia 2005/923/CE a Consiliului din 2 decembrie 2005 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind protecția solurilor, a Protocolului privind energia și a Protocolului privind turismul la Convenția alpină (JO L 337, 22.12.2005, pp. 27-28)

Decizia 2006/516/CE a Consiliului din 27 iunie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind protecția solurilor, a Protocolului privind energia și a Protocolului privind turismul la Convenția alpină (JO L 201, 25.7.2006, pp. 31-33)

Decizia 2006/655/CE a Consiliului din 19 iunie 2006 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de aplicare a Convenției alpine din 1991 în domeniul agriculturii montane (JO L 271, 30.9.2006, pp. 61-62)

Decizia 2007/799/CE a Consiliului din 12 octombrie 2006 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind aplicarea Convenției alpine în domeniul transporturilor (JO L 323, 8.12.2007, pp. 13-14)

Decizia 2013/332/UE a Consiliului din 10 iunie 2013 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Protocolului privind aplicarea Convenției alpine din 1991 în domeniul transporturilor (JO L 177, 28.6.2013, p. 13)

Data ultimei actualizări: 22.02.2017

Top