Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglementarea culturilor MG: drepturile țărilor UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglementarea culturilor MG: drepturile țărilor UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează creșterea eficientizării și a transparentizării procedurii de acordare a autorizațiilor pentru diseminarea deliberată și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic (OMG-uri)*.

De asemenea, actul limitează o astfel de autorizație la o perioadă de 10 ani (reînnoibilă) și introduce monitorizarea obligatorie după introducerea OMG-urilor pe piață.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă prevede:

un sistem pentru evaluarea de la caz la caz a riscurilor pentru mediu asociate cu diseminarea OMG-urilor;

obiective comune pentru monitorizarea OMG-urilor după diseminarea lor deliberată pe piață; și

un mecanism care modifică, suspendă sau încetează diseminarea deliberată a OMG-urilor de îndată ce devin disponibile informații privind riscurile diseminării.

Etichetarea OMG-urilor și consultarea publică devin obligatorii. Comisia Europeană este obligată să consulte comitetele științifice competente cu privire la orice chestiune care afectează sănătatea umană sau mediul.

Trebuie să se stabilească registre pentru înregistrarea informațiilor cu privire la modificările genetice din OMG-uri și la locația acestora. Normele privind operarea acestor registre sunt stabilite în Decizia 2004/204/CE.

Din trei în trei ani, Comisia trebuie să publice un raport cu privire la experiența în domeniul OMG-urilor introduse pe piață și un rezumat al măsurilor luate de țările UE pentru punerea în aplicare a directivei.

În timp ce această directivă le permite țărilor UE să restricționeze sau să interzică diseminarea OMG-urilor care constituie un risc pentru sănătatea umană și mediu, Directiva (UE) 2015/412 o modifică permițând țărilor UE să interzică sau să restricționeze OMG-urile pe baza unor motive mai extinse, cum ar fi amenajarea teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul socioeconomic, coexistența și ordinea publică.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 17 aprilie 2001. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 17 octombrie 2002.

CONTEXT

Această directivă este doar unul dintre elementele constitutive ale cadrului juridic al UE pentru OMG-uri. Celelalte elemente constitutive sunt directivele și regulamentele (axate pe aspecte precum produsele alimentare modificate genetic sau deplasările transfrontaliere de OMG-uri) care funcționează pentru protejarea sănătății umane și animale și a mediului, instituie proceduri armonizate și asigură supravegherea OMG-urilor introduse pe piață.

TERMENI-CHEIE

* Diseminarea deliberată a OMG-urilor: în contextul acestui act legislativ, orice introducere intenționată în mediu a unui OMG fără măsuri de izolare specifice.

* Organisme modificate genetic: cu ajutorul unor tehnici ale biotehnologiei moderne – numită și tehnologie genetică – se poate modifica structura genetică a celulelor și a organismelor vii. Aceasta le permite oamenilor să înmulțească plante și animale care pot, de exemplu, să aibă un randament mai mare sau să reziste la boli.

ACT

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, pp. 1-39)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/18/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, pp. 24-28). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, pp. 1-10)

2004/204/CE: Decizia Comisiei din 23 februarie 2004 de stabilire a normelor de funcționare a registrelor pentru înregistrarea informațiilor privind modificările genetice ale OMG, prevăzute de Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 65, 3.3.2004, pp. 20-22)

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top