Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportul substanțelor radioactive

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportul substanțelor radioactive

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 privind transportul deșeurilor radioactive

SINTEZĂ

După eliminarea controalelor la frontierele interne dintre țările Uniunii Europene (UE) la 1 ianuarie 1993, autoritățile naționale aveau nevoie de același nivel de informare cu privire la transportul substanțelor radioactive ca și în trecut, pentru a continua aplicarea controalelor pentru protecția împotriva radiațiilor.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul introduce un sistem la nivelul Uniunii Europene pentru declarații ale transporturilor de substanțe radioactive între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Obligațiile deținătorilor

La efectuarea transportului de materiale radioactive, „deținătorul”* trebuie să furnizeze o declaraţie prealabilă a „destinatarului”*. Această declarație trebuie să certifice conformitatea destinatarului cu legislația UE cu privire la raportarea obligatorie a activităților referitoare la substanțele radioactive naturale și artificiale. Această declarație trebuie furnizată autorității naționale competente din țara de destinație din UE.

De asemenea, deținătorii trebuie să se conformeze cu regulamentele naționale pentru depozitarea, utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a materialelor cu activitate radioactivă.

Etapele necesare cuprind:

Destinatarul prezintă autorității declarația.

Autoritatea constată declarația, confirmând aceasta printr-o ștampilă oficială și o trimite înapoi destinatarului.

Ulterior, destinatarul trimite declarația deținătorului.

O declarație este valabilă timp de cel mult 3 ani.

Transporturi multiple

Declarația emisă se poate referi la transporturi multiple dacă:

substanțele radioactive au aceleași caracteristici fizice și chimice;

sursele închise* la care acestea se referă nu depășesc nivelurile de activitate prevăzute în declarație;

transporturile se efectuează de la același deținător la același destinatar și implică aceleași autorități competente.

Informare

Deținătorii trebuie să furnizeze autorităților în termen de 21 de zile de la oricare transport:

numele și adresele destinatarilor;

radioactivitatea totală a fiecărui transport livrat;

numărul de livrări efectuate și cantitățile livrate fiecărui destinatar; tipul de substanță (sursă închisă sau altă sursă relevantă).

Țările UE trebuie să raporteze toate activitățile care ar putea implica un risc prezentat de radiațiile ionizante.

Deșeuri radioactive

Transporturile de deșeuri radioactive între țările UE și în interiorul și în afara UE sunt supuse măsurilor specifice prevăzute de Directiva 2006/117/Euratom.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu data de 9 iulie 1993.

TERMENI-CHEIE

* Deținător: orice persoană sau organizație care este însărcinată cu planificarea transferului de deșeuri radioactive sau de combustibil uzat și care răspunde de acestea în fața legii.

* Destinatar: partea care primește transportul.

* Sursă închisă: o sursă de radiații ionizante care constă din substanțe radioactive încorporate definitiv în materiale solide și efectiv inactive, sau închise ermetic într-un recipient inactiv cu rezistență suficientă pentru a preveni, în condiții normale de utilizare, orice dispersare de substanțe radioactive.

ACT

Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93

9.7.1993

-

JO L 148, 19.6.1993, pp. 1–7

ACTE CONEXE

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat (JO L 337, 5.12.2006, pp. 21-32)

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom (JO L 13, 17.1.2014, pp. 1–73)

Data ultimei actualizări: 22.10.2015

Top