Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

UE se angajează să asigure protejarea publicului împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea atmosferică și a mediului împotriva nivelurilor existente de poluare.

ACT

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici.

SINTEZĂ

UE se angajează să asigure protejarea publicului împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea atmosferică și a mediului împotriva nivelurilor existente de poluare.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește plafoanele emisiilor naționale totale pentru patru poluanți - dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili și amoniacul. Aceștia pot să provoace acidifierea (de exemplu, compoziția chimică a mării se acidifică), poluarea apei și a solului (eutrofizare) și ozon troposferic (ozonul care rezultă din reacția celor patru poluanți cu căldura și lumina soarelui). Este nevoie în continuare de acțiuni la nivelul UE datorită naturii transfrontaliere persistente a acestor poluanți. Plafoanele marchează etape cheie către obiective pe termen lung mai ambițioase.

ASPECTE-CHEIE

  • Țările UE au trebuit să asigure scăderea emisiilor celor patru poluanți sub plafoanele stabilite în legislație până în 2010 și menținerea acestora sub aceste plafoane în anii următori.
  • Fiecare țară a trebuit să elaboreze un program național până la 1 octombrie 2002 pentru a îndeplini aceste obiective. Acestea trebuiau să cuprindă politicile și măsurile care urmau să se adopte și impactul potențial al acestora. În cazul în care ar fi fost necesar, acestea s-ar fi actualizat în 2006.
  • Programele au fost și urmează să fie disponibile publicului și organizațiilor de mediu și altor organizații.
  • Autoritățile naționale trebuie să elaboreze inventare și estimări anuale privind emisiile și să le depună Comisiei și Agenției Europene de Mediu până la sfârșitul fiecărui an.
  • Comisia urma să evalueze progresul înregistrat și să raporteze Parlamentului European și Consiliului în 2012.
  • Legislația nu acoperă emisiile maritime și de la aeronave internaționale sau emisiile din Insulele Canare, din departamentele franceze de peste mări, din Insulele Madeira sau din Insulele Azore.

Din moment ce poluarea aerului este o problemă internațională care depășește frontierele naționale, UE a aderat în iunie 2003 la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic.

În 2013, Comisia a observat o îmbunătățire semnificativă a calității aerului din Europa, însă tot nu se reușea atingerea obiectivelor stabilite. Evaluarea, prezentată în comunicarea privind programul „Aer curat pentru Europa” , a fost însoțită de o propunere de act legislativ.

Acest act este menit să înlocuiască actul legislativ inițial (Directiva 2001/81/CE), pentru a extinde plafoanele naționale de emisie până în 2020 și pentru a introduce unele noi pentru 2025.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul web al Comisiei Europene privind plafoanele naționale de emisie.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/81/CE

27.11.2001

27.11.2002

JO L 309, 27.11.2001, pp. 22-30

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tratatul de aderare

1.5.2004

-

JO L 236, 23.9.2003, pp. 703-707

Directiva 2006/105/CE

1.1.2007

1.1.2007

Editie speciala in limba româna: capitol 15 volum 018 p. 147 - 187

Regulamentul (UE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 109-154

Directiva 2013/17/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, p. 193-229

ACTE CONEXE

Decizia 2003/507/CE a Consiliului din 13 iunie 2003 privind aprobarea aderării Comunității Europene la Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (JO L 179, 17.7.2003, pp. 1-2).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul „Aer curat pentru Europa” [COM(2013) 918 final, 18.12.2013].

Propunere de Directivă a Parlamentului european şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013) 920 final, 18.12.2013].

Data ultimei actualizări: 21.05.2015

Top