Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură

Directiva Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE)

ACT

Directiva Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme privind modul în care fermierii pot să utilizeze nămolurile de epurare ca îngrășământ, pentru a preveni afectarea mediului și a sănătății umane prin compromiterea calității solului sau a apelor subterane și de suprafață.

În acest scop, directiva stabilește limite în ceea ce privește concentrațiile permise în sol a șapte metale grele care pot fi toxice pentru plante și oameni:

cadmiu;

cupru;

nichel;

plumb;

zinc;

mercur;

crom.

Directiva interzice utilizarea nămolului de epurare cu concentrații care depășesc aceste limite.

ASPECTE-CHEIE

Limitele specifice se regăsesc în anexele directivei:

Anexa IA - metale grele în sol;

Anexa IB - metale grele în nămol;

Anexa IC - cantități anuale maxime de metale grele care pot fi adăugate solului.

În mod normal, nămolul trebuie tratat înainte de a fi utilizat în agricultură. Cu toate acestea, fermierilor din unele țări ale UE li se poate acorda permisiunea de a utiliza nămol netratat dacă acesta este injectat sau introdus în sol.

În anumite situații, este interzisă complet utilizarea nămolului în agricultură:

pe pășuni sau pe culturi furajere dacă terenul este folosit pentru pășunat și cu cel puțin trei săptămâni înainte de recoltarea culturilor;

pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație. Această regulă nu include pomii fructiferi;

pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în mod normal în contact direct cu solul și sunt consumate crude. Această restricționare se aplică pentru o perioadă de 10 luni înaintea recoltării și în timpul recoltării.

Răspunderea de a se asigura că fermierii nu depășesc limitele legale în ceea ce privește utilizarea nămolurilor revine autorităților naționale, care trebuie să preleve probe și să analizeze nămolul, precum și solul în care se utilizează și să țină registre care să conțină:

cantitățile de nămoluri produse și cantitățile furnizate pentru agricultură;

compoziția și caracteristicile nămolurilor;

tipul de tratament efectuat;

numele destinatarilor de nămoluri și locul de utilizare a nămolurilor.

Comisia Europeană publică un raport periodic privind utilizarea nămolului în agricultura din UE, care reunește informațiile raportate de țări în mod individual pe această temă.

CONTEXT

Nămoluri de epurare - normele UE.

TERMENI-CHEIE

* Nămoluri de epurare - nămoluri provenite de la stațiile de epurare a deșeurilor menajere sau urbane, fose septice și stații similare de epurare a deșeurilor.

* Nămoluri tratate - nămoluri tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător astfel încât să reducă în mod semnificativ puterea lor de fermentare (reducând și riscurile pentru sănătate).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 86/278/CEE

18.6.1986

18.6.1989

JO L 181, 4.7.1986, pp. 6-12

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

JO L 377, 31.12.1991, pp. 48-54

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 109-154

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 86/278/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top