Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul internațional pentru conservarea delfinilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programul internațional pentru conservarea delfinilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 1999/337/CE privind semnarea de către Comunitatea Europeană a Acordului referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia permite Uniunii Europene (UE) să aprobe Acordul referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor, care vizează reducerea mortalității delfinilor ca urmare a pescuitului tonului.
 • De asemenea, aceasta a pregătit calea pentru ca UE să se alăture Comisiei interamericane pentru tonul tropical (IATTC), care este responsabilă de conservarea și gestionarea speciilor de ton și a altor resurse marine în Oceanul Pacific de Est.
 • Aceste două etape permit UE să joace un rol activ în gestionarea acordului.

ASPECTE-CHEIE

Obiectivul Acordului referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor este de a limita mortalitatea delfinilor ca urmare a pescuitului tonului în Oceanul Pacific de Est.

În mod specific, acesta urmărește:

 • să reducă treptat mortalitatea asociată a delfinilor ca urmare a pescuitului tonului practicat cu talianul culisant* în zona menționată de acord pentru a atinge un nivel apropiat de zero, prin stabilirea unor limite anuale;
 • să promoveze cercetările pentru găsirea unor mijloace ecologice de capturare a tonului mare cu înotătoare galbene, cruțând delfinii;
 • să asigure durabilitatea pe termen lung a stocurilor de ton prin evitarea capturilor asociate* și a rearuncării în mare a tonului tânăr.

Măsuri

Părțile semnatare ale acordului trebuie să limiteze la cel mult 5 000 de indivizi pe an mortalitatea totală asociată a delfinilor datorată pescuitului tonului (în 2015, mortalitatea reală a fost de 533 de delfini). Pentru a realiza acest lucru, acestea au convenit:

 • să instaureze un sistem care să asigure stimulente căpitanilor pentru a reduce mortalitatea asociată a delfinilor, precum și un sistem care să asigure o pregătire tehnică și să acrediteze căpitanii în acest sens;
 • să promoveze cercetările în vederea îmbunătățirii uneltelor, echipamentelor și tehnicilor de pescuit;
 • să implementeze un sistem echitabil de atribuire a limitelor de mortalitate a delfinilor (LMD), în conformitate cu normele acordului;
 • să impună anumite obligații operaționale (privind instalațiile și echipamentele de protecție a delfinilor și punerea în libertate a delfinilor) pentru nave;
 • să dezvolte un sistem pentru reperarea și verificarea tonului pescuit cu sau fără mortalitatea sau vătămarea gravă a delfinilor;
 • să facă schimb de date rezultate din cercetările științifice.

Durabilitatea pe termen lung

Pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a faunei marine, părțile contractante trebuie:

 • să elaboreze programe având drept scop evaluarea, controlul și reducerea la minimum a capturilor asociate de ton tânăr și de specii nevizate;
 • să dezvolte și să impună utilizarea instalațiilor și a tehnicilor de pescuit selective;
 • să vegheze ca navele să repună în libertate țestoasele de mare vii și alte specii amenințate.

În plus față de aceste obligații specifice, părțile semnatare trebuie să îndeplinească următoarele obligații pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a stocurilor de ton și a altor stocuri de faună marină:

 • adaptarea măsurilor de conservare și de gestionare;
 • evaluarea capturilor și a capturilor asociate de ton tânăr cu înotătoare galbene și de alte stocuri de resurse marine ca urmare a pescuitului de ton.

Program de observare

Toate părțile trebuie să introducă un program de observare la bord în cazul navelor cu o capacitate de încărcare de peste 363 de tone metrice. Observatorii la bord trebuie să fi urmat un curs de pregătire tehnică și să strângă toate informațiile pertinente asupra operațiunilor de pescuit ale navei căreia îi sunt afectați.

Părțile trebuie să se conformeze cu aceste cerințe și cu cerințele operaționale prin intermediul:

 • unui plan anual de omologare și inspecție pentru nave;
 • sancțiunilor aplicabile în caz de încălcări;
 • stimulentelor.

Analiză și evaluare

 • Fiecare parte va institui un comitet științific consultativ național pentru a efectua analize și evaluări științifice, a face recomandări propriului guvern și pentru a asigura schimbul regulat de date între parteneri. În practică, acest rol a fost preluat de personalul științific al IATTC și de Comitetul Științific Consultativ al IATTC.
 • S-a instaurat Comisia Internațională de Control, formată din reprezentanți ai părților semnatare, ai ONG-urilor și ai industriei tonului. Această Comisie îndeplinește sarcini de supraveghere și analiză. Comisia recomandă părților întrunite măsuri relevante pentru îndeplinirea obiectivelor acordului.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu 26 aprilie 1999.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Talian culisant: înseamnă un tip de plasă folosită pentru a captura pește la suprafața sau aproape de suprafața apei. După reperarea unui banc de pești, plasa este aruncată în apă și trasă în jurul peștilor. Odată ce aceștia sunt înconjurați, o frânghie este strânsă în jurul lor, închizându-se, iar aceștia sunt trași la bordul navei de pescuit.

Captură asociată: pești sau alte specii marine capturate fără intenție pe parcursul încercărilor de capturare a unor alte specii specifice.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 1999/337/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a Acordului referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor (JO L 132, 27.5.1999, pp. 1-27)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 al Consiliului din 27 septembrie 2001 de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratori (JO L 263, 3.10.2001, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2005/938/CE a Consiliului din 8 decembrie 2005 privind aprobarea în numele Comunității Europene a Acordului privind programul internațional pentru conservarea delfinilor (JO L 348, 30.12.2005, pp. 26-27)

Data ultimei actualizări: 07.02.2017

Top