Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistici privind deșeurile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistici privind deșeurile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acest act legislativ al Uniunii Europene (UE) permite adunarea de date periodice și comparabile privind deșeurile în țările UE și transmiterea acestora către Eurostat, biroul de statistică al UE.
 • Statisticile adunate permit monitorizarea și evaluarea politicii UE în domeniul deșeurilor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Actul legislativ acoperă elaborarea de statistici de țările UE și Comisia Europeană în domeniile lor respective de competență:

 • producerea de deșeuri (anexa I la regulament);
 • recuperarea și eliminarea de deșeuri (anexa II la regulament).

Nomenclatura

Țările UE și Comisia trebuie să utilizeze nomenclaturile (categoriile) stabilite în anexele I-III pentru elaborarea statisticilor. Aceste nomenclaturi fac referire la:

 • categoriile de deșeuri (de exemplu, solvenți uzați, deșeuri minerale și metalice);
 • activitățile economice (care variază de la minerit la producția de alimente sau textile); și
 • operațiunile de gestionare a deșeurilor (de exemplu, canalizarea, tratarea apelor uzate industriale sau recuperarea materialelor).

Culegerea datelor

Datele utilizate pentru elaborarea statisticilor se vor culege prin intermediul sondajelor, procedurilor de estimare statistică sau prin referire la surse administrative sau de altă natură. Cu excepția cazului în care produc cantități mari de deșeuri, întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați sunt excluse din sondaje.

Transmiterea de statistici către Eurostat

Țările UE trebuie să transmită rezultatele statistice (inclusiv date confidențiale) către Eurostat în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadelor de referință stabilite în anexele I și II. Frecvența este bianuală.

Comisia are capacitatea să adopte măsuri necesare pentru aplicarea sau modificarea regulamentului. Aceste măsuri au legătură cu:

 • formatul potrivit pentru transmiterea rezultatelor de către țările UE;
 • adaptarea la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește adunarea, procesarea și comunicarea statisticilor;
 • adaptarea specificațiilor enumerate în anexele I, II și III;
 • formularea de criterii adecvate pentru evaluarea calității;
 • implementarea rezultatelor studiilor-pilot.

Rapoarte

La fiecare trei ani, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la statisticile pregătite în baza acestui regulament, calitatea acestora și povara impusă întreprinderilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu dat de 29 decembrie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, pp. 1-36)

Modificările ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ .

ACTE CONEXE

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1445/2005 din 5 septembrie 2005 de definire a criteriilor adecvate de evaluare a calității și a conținutului rapoartelor de calitate privind statisticile asupra deșeurilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 229, 6.9.2005, pp. 6-12)

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 782/2005 din 24 mai 2005 de stabilire a formatului pentru transmiterea rezultatelor privind statisticile asupra deșeurilor (JO L 131, 25.5.2005, pp. 26-37)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 07.11.2016

Top