Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Calitatea benzinei și a motorinei: conținutul de sulf și plumb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Calitatea benzinei și a motorinei: conținutul de sulf și plumb

 

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a introdus norme prin care se interzice benzina cu plumb și se limitează cantitatea de sulf din motorină pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Pe lângă actele de modificare, directiva stabilește specificații tehnice pentru benzina, motorina și biocarburanții folosiți în transportul rutier, precum și pentru motorina folosită la motoarele utilajelor mobile nerutiere*.

ASPECTE-CHEIE

Benzina

Țările UE pot introduce pe piață numai benzină care respectă specificațiile referitoare la benzină aplicabile în cazul comercializării benzinei în UE (enumerate în anexa I la directivă).

Țările UE pot comercializa numai benzină care conține cantități foarte mici de tetraetil de plumb, destinată doar vehiculelor de colecție. Conținutul de tetraetil de plumb nu poate depăși 0,15 g/l, benzina respectivă putând reprezenta maximum 0,03 % din totalul vânzărilor.

Unele țări ale UE pot introduce pe piață benzină cu o presiune mai mare a vaporilor pe timpul verii dacă temperatura este scăzută sau dacă există amestecuri mai mari de etanol în benzină (care determină o scădere a presiunii vaporilor). Comisia Europeană trebuie să evalueze durata și oportunitatea unor astfel de excepții.

Motorina

Țările UE pot introduce pe piață numai motorină conformă cu specificațiile din anexa II. Anexa II conține o serie de specificații aplicabile în cazul comercializării motorinei în UE.

Dacă sunt îndeplinite toate celelalte cerințe din anexa II, țările UE pot introduce pe piață motorină cu un conținut mai mare de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG), care sunt moleculele primare ale motorinei.

Conținutul de sulf al motorinei nu trebuie să depășească 10 mg/kg.

Sunt posibile unele excepții de la această regulă pentru regiunile îndepărtate sau pentru țările UE cu ierni mai aspre.

Reducerea emisiilor de GES

Țările UE deleagă furnizorilor de carburanți responsabilitatea monitorizării și raportării anuale cu privire la emisiile de GES pe durata ciclului de viață* generate de carburanți.

Furnizorii de carburanți trebuie să reducă treptat emisiile de GES pe durata ciclului de viață cu 6 % până la 31 decembrie 2020.

Raportarea

Până la data de 30 iunie a fiecărui an, țările UE trebuie să prezinte informații referitoare la calitatea carburanților la nivel național într-un raport care să adune toate datele din anul calendaristic anterior. Datele trebuie colectate printr-un sistem de monitorizare a calității carburanților în conformitate cu standardele relevante ale UE.

TERMENI-CHEIE

*Utilaje mobile nerutiere – un număr mare de instalații de motorizare a utilajelor folosite în alte scopuri decât transportul bunurilor sau al pasagerilor, cum ar fi buldozerele, compresoarele, încărcătoarele posterioare sau încărcătoarele anterioare.

*Raportarea cu privire la emisiile de GES pe durata ciclului de viață – raportarea emisiilor generate de extracția, prelucrarea și distribuirea carburanților.

ACT

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/70/CE

28.12.1998

1.7.1999

JO L 350, 28.12.1998, pp. 58-68

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/71/CE

4.12.2000

1.1.2001

JO L 287, 14.11.2000, pp. 46-50

Directiva 2003/17/CE

22.3.2003

30.6.2003

JO L 76, 22.3.2003, pp. 10-19

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284, 31.10.2003, pp. 1-53

Directiva 2009/30/CE

25.6.2009

31.12.2010

JO L 140, 5.6.2009, pp. 88-113

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 98/70/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

2005/27/CE: Recomandarea Comisiei din 12 ianuarie 2005 referitoare la ceea ce constituie, în sensul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, disponibilitatea benzinei fără plumb și a motorinei cu un conținut maxim de sulf pe o bază geografică echilibrată în mod corespunzător (JO L 15, 19.1.2005, pp. 26-29)

Regulamentul (UE) nr. 1307/2014 al Comisiei din 8 decembrie 2014 privind criteriile și limitele geografice pentru identificarea pășunilor cu biodiversitate ridicată în sensul articolului 7b alineatul (3) litera (c) din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei și al articolului 17 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 351, 9.12.2014, pp. 3-5)

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top