Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gazele poluante de la tractoarele agricole sau forestiere pe roți

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gazele poluante de la tractoarele agricole sau forestiere pe roți

Pentru a reduce poluarea atmosferică produsă de motoarele tractoarelor agricole sau forestiere, Uniunea Europeană (UE) stabilește standarde de emisii admisibile aplicabile motoarelor respective.

ACT

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva detaliază măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului de către tractoarele agricole sau forestiere. Prin urmare, directiva vizează reducerea nivelului emisiilor poluante asigurând totodată buna funcționare a pieței interne.

Vehicule implicate

Prezenta directivă abordează cerințele referitoare la emisiile produse de tractoarele agricole și forestiere . Acestea se referă în special la definiția procedurilor de omologare de tip care se aplică motoarelor care urmează să fie instalate pe tractoare și astfel și definiției procedurilor de omologare pentru aceste vehicule în ceea ce privește emisiile poluante.

Obligații de respectat

Producătorul vehiculului trebuie să depună o cerere de omologare în ceea ce privește emisiile poluante. Acesta trebuie să furnizeze anumite informații privind vehiculul, cum ar fi tipul de motor.

De asemenea, producătorul trebuie să se conformeze anumitor specificații în ceea ce privește testările, marcarea motorului și conformitatea producției.

Motoarele de schimb trebuie să respecte valorile limită care erau aplicabile motorului de înlocuit în momentul când acesta a fost pus pe piață.

Mecanismul de flexibilitate

Un număr limitat de tractoare poate fi dat în folosință cu condiția ca acestea să fie echipate cu motoare aprobate în conformitate cu cerințele privind limitele emisiilor fazei imediat anterioare celei aplicabile.

Numărul acestor tractoare puse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate trebuie să nu depășească 40 % din numărul anual de tractoare puse pe piață de către producător.

Valorile limită

Directiva are aceleași cerințe referitoare la încercări ca și cele care au fost adoptate pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și valorile limită corespunzătoare pentru nivelurile emisiilor.

În același timp, directiva se înscrie în contextul procedurii de omologare de tip pentru tractoarele agricole sau forestiere stabilită de Directiva 2003/37/CE .

Prin diferențierea a patru poluanți chimici - monoxid de carbon (CO), hidrocarburi nearse (HC), oxid de azot (NOx) și pulberi poluante (PT) - directiva vine în completarea Directivei 77/537/CEE cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere.

Această directivă se abrogă prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 începând cu 1 ianuarie 2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/25/CE

12.7.2000

31.12.2000

JO L 173 din 12.7.2000

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/13/CE

21.3.2005

31.12.2005

JO L 55 din 1.3.2005

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

-

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2011/72/UE

13.10.2011

24.9.2011

JO L 246 din 23.9.2011

Directiva 2011/87/UE

8.12.2011

9.12.2012

JO L 301 din 18.11.2011

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Directiva 2014/43/UE

9.4.2014

1.1.2015

JO L 82 din 20.3.2014

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2011/87/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top