Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră

Uniunea Europeană instituie un nou mecanism de monitorizare şi comunicare privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a evalua cu mai mare exactitate şi regularitate progresele realizate în materie de reducere a emisiilor şi pentru a-şi respecta angajamentele asumate în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) şi al Protocolului de la Kyoto.

ACT

Decizia 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

SINTEZĂ

Decizia stabileşte un mecanism pentru:

  • monitorizarea, în statele membre, a tuturor emisiilor antropice (inclusiv a eliminării lor prin absorbanţi) de gaze cu efect de seră [dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) şi hexafluorură de sulf (SF6)] nereglementate prin Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
  • evaluarea progreselor realizate în acest domeniu, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de Comunitate în privinţa emisiilor şi absorbţiei lor;
  • punerea în aplicare a CCONUSC şi a Protocolului de la Kyoto;
  • a se asigura că informaţiile comunicate de Comunitate secretariatului CCONUSC sunt complete, exacte, coerente, comparabile şi transparente.

Inventarele naţionale şi inventarul comunitar

Statele membre şi Comunitatea stabilesc sisteme naţionale de inventariere care să le permită să estimeze emisiile şi absorbţia gazelor cu efect de seră pe teritoriul lor.

Statele membre trebuie să comunice anual Comisiei (până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an) informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră. La rândul său, Comisia elaborează un inventar şi un raport privind gazele cu efect de seră în cadrul Comunităţii. Aceasta transmite raportul statelor membre, până la 28 februarie, şi secretariatului CCONUSC, până la 15 aprilie. Aceste rapoarte fac posibilă evaluarea progreselor realizate în contextul CCONUSC şi al Protocolului de la Kyoto.

Programele naţionale şi programul comunitar

Statele membre şi Comisia elaborează, publică şi pun în aplicare programe naţionale şi, respectiv, un program comunitar, pe de o parte, pentru a limita sau reduce emisiile antropice cauzate de sursele situate pe teritoriul lor, iar pe de altă parte, pentru a intensifica eliminarea prin absorbanţi a tuturor gazelor cu efect de seră nereglementate de Protocolul de la Montreal.

Registrele naţionale şi registrul comunitar

Comunitatea şi statele membre stabilesc registre în scopul contabilizării operaţiunilor de emitere, deţinere, transfer, anulare şi retragere a unităţilor şi care să încorporeze registrele constituite în temeiul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Evaluarea progreselor realizate

Comisia evaluează anual progresele realizate în întreaga Comunitate, pentru a analiza dacă acestea sunt suficiente pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel internaţional prin CCONUSC şi Protocolul de la Kyoto.

Comisia transmite anual Consiliului şi Parlamentului European un raport privind evaluarea progreselor realizate. Raportul include date privind previziunile de emisii şi absorbţie, precum şi politicile şi măsurile adoptate în acest domeniu.

Cantităţile atribuite

La 31 decembrie 2006, statele membre şi Comunitatea au comunicat secretariatului CCONUSC cantităţile de emisii atribuite fiecărui stat în temeiul Protocolului de la Kyoto şi al Deciziei 2002/358/CE privind aprobarea Protocolului de la Kyoto şi îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (Decizia 2010/778/UE).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 280/2004/CE

10.3.2004

-

JO L 49 din 19.2.2004

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 7 octombrie 2011, intitulat „Progrese înregistrate în direcţia îndeplinirii obiectivelor Protocolului de la Kyoto” [COM(2011) 624 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 31.10.2011

Top