Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Recuperarea vaporilor de benzină pe parcursul depozitării

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Recuperarea vaporilor de benzină pe parcursul depozitării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 94/63/CE – privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează reducerea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din evaporarea benzinei de-a lungul lanțului de depozitare și distribuție a carburanților.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva se aplică procedeelor, instalațiilor, vehiculelor și navelor utilizate pentru depozitarea, încărcarea și transportul carburanților de la un terminal la altul sau de la un terminal la o stație de distribuție a carburanților.
 • Aceasta stabilește specificații tehnice armonizate pentru proiectarea și utilizarea:
  • instalațiilor de depozitare în terminale;
  • echipamentelor de încărcare și descărcare a containerelor mobile la terminale;
  • containerelor mobile;
  • echipamentelor pentru încărcarea instalațiilor de depozitare din stațiile de carburanți.
 • S-au prevăzut perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a acestor specificații.
 • Țările UE pot menține sau impune măsuri mai stricte decât cele stabilite în directivă pe întreg teritoriul lor sau în zone geografice unde se stabilește necesitatea unor astfel de măsuri pentru protecția sănătății umane sau a mediului.
 • Directiva prevede o procedură pentru adaptarea anexelor la progresul tehnic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 20 ianuarie 1995. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1995.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva94/63/CE a Parlamentului European și Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (JO L 365, 31.12.1994, pp. 24-33)

Modificările succesive aduse Directivei 94/63/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (JO L 285, 31.10.2009, pp. 36-39)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 13.02.2017

Top