Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Combaterea poluării apelor cu nitrați proveniți din agricultură

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Combaterea poluării apelor cu nitrați proveniți din agricultură

Apa curată este vitală pentru sănătatea umană și pentru ecosistemele naturale; de aceea, garantarea calității apei este unul dintre cele mai importante aspecte ale politicii de mediu a Uniunii Europene (UE). Directiva din 1991 privind nitrații este unul dintre primele acte legislative ale UE împotriva poluării.

ACT

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva urmărește reducerea poluării apei cu nitrați utilizați în agricultură și prevenirea poluării în viitor. Aceasta este strâns legată de alte politici ale UE care vizează calitatea aerului și a apei, schimbările climatice și agricultura.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE trebuie:

  • să desemneze ca zone vulnerabile toate zonele care alimentează ape ce sunt sau ar putea fi afectate de niveluri de nitrați ridicate sau de eutrofizare. Această desemnare este reexaminată și poate fi revizuită cel puțin o dată la patru ani pentru a ține seama de schimbările care se produc;
  • să instituie programe de acțiune obligatorii pentru aceste zone, ținând seama de datele științifice și tehnice disponibile și de condițiile generale de mediu;
  • să monitorizeze eficacitatea programelor de acțiune;
  • să verifice concentrația de nitrați a apelor subterane și de suprafață dulci în stațiile de prelevare, cel puțin o dată pe lună și în mod mai frecvent în timpul perioadelor de creștere a apelor;
  • să desfășoare un program de supraveghere adecvat și să transmită, o dată la patru ani, un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a directivei. Raportul cuprinde informații privind zonele vulnerabile la nitrați, rezultatele monitorizării apei și o sinteză a aspectelor relevante ale codurilor de bune practici agricole și ale programelor de acțiune;
  • să întocmească un cod de bune practici agricole, pe care agricultorii să îl aplice voluntar. Acesta stabilește diferite bune practici, cum ar fi când este inadecvată utilizarea îngrășămintelor;
  • să asigure formarea și informarea agricultorilor dacă este cazul.

Comisia Europeană prezintă, o dată la patru ani, un raport pe baza informațiilor naționale pe care le-a primit.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 19 decembrie 1991.

CONTEXT

Azotul este o substanță nutritivă vitală, care ajută plantele și recoltele să crească. În concentrații ridicate, acesta este însă dăunător oamenilor și naturii, iar utilizarea agricolă a nitraților în îngrășămintele organice și chimice poate constitui o sursă majoră de poluare a apelor. Peste 50 % din totalul azotului evacuat în apele de suprafață provine din agricultură.

Informații suplimentare:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 91/676/CEE

19.12.1991

19.12.1993

JO L 375, 31.12.1991, pp. 1-8

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284, 31.10.2003, pp. 1-53

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311, 21.11.2008, pp. 1-54

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 91/676/CEE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, întocmit pe baza rapoartelor statelor membre pentru perioada 2008-2011 [COM(2013) 683 final, 4.10.2013]

Data ultimei actualizări: 08.09.2015

Top