Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Planul prioritar de interconectare (PPI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Planul prioritar de interconectare (PPI)

O infrastructură energetică eficientă este indispensabilă pentru buna funcţionare a pieţei interne de energie şi pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, competitivitate şi securitate a aprovizionării cu energie în Uniune. Aceasta este posibilă prin angajamentul unor investiţii considerabile în reţelele de electricitate şi gaz existente şi în special printr-o dezvoltare rapidă a interconectărilor lor.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 10 ianuarie 2007 – Planul prioritar de interconectare [COM(2006) 846 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Interconectarea reţelelor permite transportul de electricitate şi gaz între pieţe organizate cel mai adesea la nivel naţional şi reprezintă un element-cheie pentru punerea în aplicare a unor reţele transeuropene veritabile de gaz şi electricitate.

Reţelele bine interconectate sunt indispensabile pentru dezvoltarea unei concurenţe sănătoase şi constituie o condiţie prealabilă pentru realizarea pieţei interne de energie. Ele permit în egală măsură prevenirea riscurilor de penurie de aprovizionare, prin diversificarea surselor, de exemplu în cazul electricităţii, facilitând integrarea în reţea a „electricităţii verzi” produsă pe bază de energii regenerabile.

Dezvoltarea structurilor energetice în Europa

Dezvoltarea de reţele transeuropene rămâne totuşi insuficientă, investiţiile necesare lipsind. Anumite disfuncţionalităţi demonstrează că lipseşte o coordonare între reţelele energetice naţionale, precum şi o separare reală între funcţiile de producţie, transport şi furnizare. Operatorii de reţele care aparţin întreprinderilor cu integrare verticală nu sunt de fapt dornici să îşi dezvolte interconectările cu alte reţele şi să se expună astfel unei concurenţe cu actori noi la nivel de producţie sau furnizare.

Infrastructurile sunt din ce în ce mai exploatate la limita capacităţii lor fizice, ceea ce împiedică integrarea de resurse suplimentare de energie, care sunt, de altfel, necesare creşterii pieţelor. Astfel, producţia masivă de electricitate provenind din energii regenerabile ar putea să fie compromisă în anumite regiuni. Congestia reţelelor ameninţă, de asemenea, să provoace întreruperi temporare de aprovizionare, precum şi o creştere a preţurilor la energie. În plus, numeroase regiuni continuă să fie „insule energetice”, deloc sau slab interconectate cu restul pieţei interne.

Planul prioritar de interconectare (PPI) expune în detaliu progresele înregistrate de patruzeci şi două de proiecte declarate de interes european în cadrul liniilor directoare pentru reţelele energetice transeuropene (RET-E) adoptate în 2006.

Şaizeci la sută dintre proiectele privind reţelele electrice suferă întârzieri, în special din cauza complexităţii şi lipsei de armonizare a procedurilor de planificare şi autorizare. Dificultăţile de finanţare, precum şi obiecţiile legate de mediu sau de sănătate constituie în egală măsură obstacole.

Dacă proiectele de interes european privind sectorul gazului avansează într-o manieră mai satisfăcătoare, realizarea terminalelor şi instalaţiilor de stocare a gazului natural lichefiat (GNL) întâlnesc deseori dificultăţi importante în anumite state membre, unde mai multe proiecte au fost abandonate sau sunt blocate. Interconectările externe necesită o atenţie deosebită, dat fiind faptul că peste 50 % din aprovizionarea noastră depinde de ele şi de dimensiunea lor din ce în ce mai politică.

Acţiuni-cheie pentru un mediu stabil, favorabil investiţiilor

PPI propune cinci acţiuni principale care pot contribui la crearea unui mediu stabil, favorabil investiţiilor:

  • începerea unui proces de identificare şi de urmărire atentă a proiectelor vitale pentru realizarea pieţei interne, veghind ca cel puţin proiectele de interes european (PIE) care ar putea să sufere dificultăţi serioase să fie duse la bun sfârşit şi în termene rezonabile;
  • desemnarea de coordonatori pentru aceste proiecte de interes european, iar în primă fază pentru patru dintre ele: legătura electrică între Germania, Polonia şi Lituania, interconectarea de parcuri eoliene în marea Nordului, legătura electrică între Franţa şi Spania şi coridorul sudic de gaz legând bazinele Mării Caspice şi Mării Negre cu Uniunea Europeană, incluzând în special proiectul conductei de gaze naturale Nabuco, care porneşte din Turcia, traversează Bulgaria, România, Ungaria şi se termină în Austria;
  • planificarea reţelelor în funcţie de nevoile utilizatorilor, graţie unei abordări regionale care să implice cooperarea consolidată între operatorii reţelelor de transport, însărcinaţi cu supravegherea şi analiza planificării dezvoltării şi investiţiilor la acest nivel;
  • accelerarea procedurilor de planificare şi autorizare, încurajând simplificarea şi armonizarea lor şi obligând statele membre să elaboreze proceduri naţionale care să prevadă ca planificarea şi aprobarea proiectelor de interes european să fie realizate în maxim cinci ani;
  • luarea în considerare a utilităţii atragerii de finanţare comunitară şi încurajarea băncilor europene (BEI şi BERD) să finanţeze în mod prioritar interconectările energetice.

Miză

Punerea în aplicare a PPI va permite realizarea unei pieţe unice de energie veritabile, în care preţurile vor fi acceptabile pentru toate categoriile de utilizatori, va asigura securitatea aprovizionărilor externe, precum şi a schimburilor interne, iar, în acelaşi timp, va limita riscurile de congestie şi de întreruperi, va aduce capacităţile suplimentare necesare la nivelul creşterii inexorabile a cererii de electricitate şi gaz, va răspunde obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2, prin integrarea pe scară largă a noilor surse de energie regenerabilă, precum şi obiectivului de coeziune, prin garantarea capacităţilor necesare, inclusiv în regiunile izolate sau puţin populate.

ACTE CONEXE

Decizia 1364/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru reţelele energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 96/391/CE şi a Deciziei 1229/2003/CE [Jurnalul Oficial L 262 din 22.9.2006].

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 10 ianuarie 2007 – Perspective privind pieţele interne de gaz şi de energie electrică [COM(2006) 841 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri [Jurnalul Oficial L 33 din 4.2.2006].

Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural [Jurnalul Oficial L 127 din 29.4.2004].

Ultima actualizare: 14.03.2008

Top