Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Întreprinderea comună Fusion for Energy (F4E) a UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Întreprinderea comună Fusion for Energy (F4E) a UE

S-a pregătit un experiment internațional la scară largă, denumit ITER, pentru a demonstra caracterul viabil al fuziunii nucleare ca sursă de energie. Uniunea Europeană (UE) a creat o întreprindere comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune cu scopul de a gestiona contribuția UE la ITER.

ACT

Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

SINTEZĂ

S-a pregătit un experiment internațional la scară largă, denumit ITER, pentru a demonstra caracterul viabil al fuziunii nucleare ca sursă de energie. Uniunea Europeană (UE) a creat o întreprindere comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune cu scopul de a gestiona contribuția UE la ITER.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia înființează o întreprindere comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E), cu o durată de 35 de ani de la data de 19 aprilie 2007. Sediul F4E este situat la Barcelona, în Spania.

Membrii F4E sunt Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), reprezentată de Comisia Europeană, de cele 28 de țări ale UE și de Elveția, care a încheiat acorduri de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare controlate.

Obiective

Acestea sunt:

să contribuie, în numele Euratom, la Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER și la activitățile din cadrul „abordării extinse” desfășurate împreună cu Japonia în vederea producerii rapide a energiei de fuziune, precum și să pregătească și să coordoneze un program de activități în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune.

Pe lângă celelalte activități ale sale, principalele atribuții ale întreprinderii comune sunt:

să supravegheze pregătirea amplasamentului pentru proiectul ITER;

să furnizeze organizației ITER resurse materiale, financiare și umane;

să coordoneze activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică în domeniul fuziunii și

să asigure interfața cu organizația ITER.

Bugetul

Contribuția Euratom la F4E pentru perioada 2014-2020 a fost stabilită la 2 915 milioane EUR.

Valoarea indicativă a resurselor financiare ale F4E pentru perioada 2007-2041 sunt estimate la 9 653 milioane EUR, cu o contribuție din partea Euratom în valoare de 7 649 milioane EUR (din care maximum 15 % reprezintă costuri administrative).

Structura

F4E are personalitate juridică.

F4E are:

Consiliul de administrație este responsabil pentru supravegherea F4E în desfășurarea activităților sale.

un director, care reprezintă F4E și răspunde de gestionarea curentă a organizației, inclusiv de semnarea contractelor.

Răspundere și competență

Răspunderea contractuală a F4E este reglementată de contractul în cauză și de legislația aplicabilă acestuia.

Curtea de Justiție a UE este competentă să se pronunțe în acțiunile și recursurile formulate împotriva F4E.

CONTEXT

Energia de fuziune, alături de energia din surse regenerabile și de energia de fisiune, este una dintre cele trei alternative la combustibilii fosili. Aceasta este, de departe, cea mai răspândită în univers - ea reprezintă sursa energiei radiate de soare și de alte stele -, dar este cel mai puțin dezvoltată pe Pământ dintre aceste trei surse de energie non-fosile.

Proiectul JET („Joint European Torus”) lansat în 1978, a contribuit timp de mai mulți ani la cercetarea avansată în domeniul energiei de fuziune. Din 1988, dezvoltarea proiectului ITER a reprezentat o nouă etapă în domeniul fuziunii. Aceasta a culminat, în 2001, cu un proiect detaliat pentru un centru de cercetare menit să demonstreze fezabilitatea fuziunii ca sursă de energie din care UE ar putea obține avantaje semnificative, mai ales în contextul asigurării securității și diversității surselor sale de energie pe termen lung.

În noiembrie 2003, UE a propus ca Franța să devină țara-gazdă ITER, iar amplasamentul ITER să fie în Cadarache.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Fusion for Energy (F4E).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

JO L 90, 30.3.2007, pp. 58-72

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

JO L 349, 21.12.2013, pp. 100-102

Decizia (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

JO L 37, 13.2.2015, pp. 8-14

Ultima actualizare: 25.07.2015

Top