Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reţele energetice transeuropene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reţele energetice transeuropene

Noile orientări pentru reţelele energetice transeuropene (RET-E) enumeră şi ierarhizează, potrivit obiectivelor şi priorităţilor definite, proiectele eligibile pentru finanţare comunitară, introducând în special noţiunea de proiect de interes european. În plus, ele consolidează cooperarea în jurul proiectelor şi asigură de acum înainte integrarea completă a noilor state membre.

ACT

Decizia 1364/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru reţelele energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 96/391/CE şi a Deciziei 1229/2003/CE.

SINTEZĂ

Noile linii directoare pentru reţelele energetice transeuropene (RET-E) enumeră şi ierarhizează, potrivit obiectivelor şi priorităţilor definite, proiectele eligibile pentru finanţare comunitară. Acestea introduc în special noţiunea de proiect de interes european.

Concretizarea obiectivelor reţelelor energetice transeuropene

Interconectarea, interoperabilitatea şi dezvoltarea reţelelor transeuropene de transport de energie electrică şi gaze naturale sunt un instrument indispensabil pentru buna funcţionare a pieţei interne de energie şi a pieţei interne în ansamblul său. Utilizatorilor le sunt astfel oferite servicii de mai bună calitate, o libertate de alegere mai mare graţie diversificării surselor de energie, toate acestea la cele mai competitive preţuri. Prin urmare, trebuie stabilite legături cât mai strânse între pieţele naţionale din ansamblul statelor membre. În acest sens, noile state membre sunt de acum înainte integrate complet în orientările comunitare privind reţelele energetice transeuropene.

De asemenea, reţelele energetice transeuropene joacă un rol esenţial pentru garantarea securităţii şi diversificării aprovizionării. Interoperabilitatea cu reţelele energetice din ţări terţe (state în curs de aderare sau candidate, state din Europa, din bazinele mărilor Mediterană, Neagră şi Caspică, din Orientul Mijlociu şi din regiunea Golfului) se dovedeşte a fi deosebit de importantă.

Accesul la reţelele energetice transeuropene contribuie şi la reducerea izolării regiunilor mai puţin favorizate, insulare, fără ieşire la mare şi limitrofe, întărind astfel coeziunea teritorială din interiorul Uniunii Europene (UE).

Interconectarea reţelelor energetice transeuropene favorizează în cele din urmă dezvoltarea durabilă, în special, printr-o mai bună conectare a instalaţiilor de producere a energiilor regenerabile, dar şi prin utilizarea mai eficientă a tehnologiilor, reducând pierderile, precum şi riscurile pentru mediu legate de transportul şi transmiterea energiei.

Proiecte de interes comun, proiecte prioritare şi proiecte de interes european

Decizia nr. 1364/2006/CE enumeră proiectele eligibile pentru finanţare comunitară în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2236/95 şi le ierarhizează pe trei categorii.

Proiectele de interes comun se referă la reţelele de electricitate şi de gaze naturale vizate de decizie şi răspund obiectivelor şi priorităţilor acesteia. Trebuie să prezinte viabilitate economică potenţială. O analiză costuri-beneficii legate de mediu, securitatea aprovizionării şi coeziunea teritorială permite evaluarea viabilităţii economice a unui proiect. Proiectele de interes comun sunt enumerate în anexele II şi III ale deciziei.

Proiectele prioritare sunt definite dintre proiectele de interes comun. Ele se caracterizează printr-un impact semnificativ asupra bunei funcţionări a pieţei interne, asupra securităţii aprovizionării sau asupra utilizării energiilor regenerabile. Proiectele prioritare, enumerate în anexa I a deciziei, au prioritate la acordarea unui ajutor financiar din partea Comunităţii.

Anumite proiecte prioritare, care sunt de natură transfrontalieră sau care au un impact semnificativ asupra capacităţii de transport transfrontalier, sunt declarate proiecte de interes european. Enumerate tot în anexa I, proiectele de interes european au prioritate în a beneficia de finanţare comunitară în temeiul bugetului alocat pentru reţelele energetice transeuropene şi se acordă o atenţie deosebită finanţării lor în temeiul altor fonduri comunitare.

Un cadru favorabil pentru dezvoltarea reţelelor energetice transeuropene

Orientările comunitare referitoare la reţelele energetice transeuropene subliniază importanţa facilitării şi accelerării realizării de proiecte, în special de proiecte de interes european.

Statele membre trebuie să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru reducerea întârzierilor la minimum, respectând în acelaşi timp normele de mediu. Procedurile de autorizare necesare trebuie să fie încheiate cu rapiditate. Statele terţe trebuie să faciliteze în egală măsură punerea în aplicare a proiectelor situate parţial pe teritoriul lor, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind Carta energiei.

Noile orientări stabilesc şi cadrul pentru o coordonare consolidată, în special în ceea ce priveşte proiectele de interes european. Ele prevăd astfel schimbul de informaţii şi organizarea de şedinţe de coordonare între statele membre, pentru realizarea secţiunilor transfrontaliere ale reţelelor.

În plus, este prevăzută intervenţia unui coordonator european, în cazul în care un proiect de interes european suferă o întârziere semnificativă sau sunt întâmpinate dificultăţi la punerea sa în aplicare. Misiunea sa este aceea de a facilita coordonarea între diferitele părţi implicate în realizarea tronsonului transfrontalier al reţelei şi de a asigura monitorizarea proiectului.

Un coordonator european poate interveni în egală măsură pentru alte proiecte privind reţelele energetice transeuropene, la cererea statelor membre în cauză.

Caracterul excepţional al ajutorului financiar

Bugetul reţelelor energetice transeuropene (aproximativ 20 de milioane de euro pe an) este destinat în general finanţării studiilor de fezabilitate. Alte instrumente comunitare pot prelua cofinanţarea investiţiilor, de exemplu fondurile structurale din regiunile de convergenţă.

Acest ajutor financiar are, cu toate acestea, un caracter excepţional şi nu trebuie să provoace denaturări ale concurenţei. Regula rămâne că realizarea şi întreţinerea infrastructurilor energetice trebuie să fie supuse legilor pieţei.

Context

Construirea şi dezvoltarea reţelelor transeuropene, în special în sectorul energetic, sunt stipulate în articolul 154 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. Articolele 155 şi 156 ale TCE prevăd adoptarea orientărilor cu scopul de a le defini obiectivele, priorităţile şi liniile principale de acţiune.

Noile orientări comunitare actualizează orientările adoptate în 2003, acelea actualizând la rândul lor primele orientări adoptate în 1996.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1364/2006/CE

12.10.2006

-

JO L 262 din 22.9.2006

See also

  • Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina „Reţele energetice transeuropene” (RTE-E) a Direcţiei Generale Energie (EN).

Ultima actualizare: 05.04.2007

Top