Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Securitatea instalațiilor nucleare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Securitatea instalațiilor nucleare

Uniunea Europeană a emis o directivă care vizează asigurarea securității instalațiilor nucleare (centrale nucleare, uzine de îmbogățire sau de reprocesare etc). Obiectivul vizat este de a proteja populația și lucrătorii împotriva riscurilor prezentate de instalațiile respective.

ACT

Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

SINTEZĂ

Uniunea Europeană a emis o directivă care vizează asigurarea securității instalațiilor nucleare (centrale nucleare, uzine de îmbogățire sau de reprocesare etc). Obiectivul vizat este de a proteja populația și lucrătorii împotriva riscurilor prezentate de instalațiile respective.

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva instituie un cadru european pentru menținerea și promovarea unei îmbunătățiri consecvente a siguranței nucleare și a reglementărilor referitoare la aceasta. Directiva stabilește un obiectiv ambițios privind siguranța în UE pentru prevenirea accidentelor și evitarea deșeurilor radioactive de la instalațiile nucleare.

ASPECTE-CHEIE

Obligații care le revin țărilor UE

  • instituirea unui cadru național pentru securitatea instalațiilor nucleare;
  • înființarea unei autorități naționale de reglementare în domeniul securității, independentă și responsabilă cu supravegherea activităților operatorilor de centrale nucleare;
  • realizarea unei evaluări inițiale a securității înainte de construirea unei instalații nucleare și reevaluarea securității instalației cel puțin o dată la 10 ani;
  • asigurarea faptului că lucrătorii și cetățenii au acces la informații transparente privind instalațiile nucleare, atât în timpul operării normale, cât și în caz de incidente sau accidente;
  • organizarea de autoevaluări periodice ale cadrului lor național și ale autorităților de reglementare o dată la 10 ani;
  • solicitarea unei evaluări inter pares cu privire la problemele de securitate specifice, care trebuie realizată la intervale de șase ani de către autoritățile de securitate din țările UE, recurgând la Grupul european al autorităților de reglementare din domeniul securității nucleare (ENSREG) și pe baza expertizei Asociației Autorităților de Reglementare din Europa Occidentală (WENRA); prima evaluare va începe în 2017;
  • planificarea unei structuri organizaționale în cadrul lor național în vederea pregătirii pentru situații de urgență și intervenții la fața locului.

Responsabilități care le revin altor părți interesate

Deținătorul de autorizație este principalul responsabil pentru securitatea nucleară și nu poate să delege această responsabilitate în nicio situație. Acesta este responsabil de evaluarea și de îmbunătățirea continuă a securității instalațiilor nucleare.

Directiva evidențiază importanța factorului uman în promovarea unei culturi a securității nucleare prin educație și formarea profesională continuă a personalului responsabil pentru securitatea instalației.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2009/71/Euratom a intrat în vigoare la 22 iulie 2009, iar directiva 2014/87/Euratom, la 14 august 2014.

CONTEXT

Un cadru pentru asigurarea securității nucleare în UE a fost adoptat începând cu 2009. După accidentul de la Fukushima din 2011, Comisia a realizat o amplă campanie de evaluare a riscurilor privind securitatea instalațiilor nucleare în întreaga UE. Pe baza acestor teste, Comisia și-a fixat obiectivul de a îmbunătăți regulamentul în vigoare.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-urile ENSREG și WENRA.

A se vedea și site-ul DG Energie a Comisiei, pagina Securitate nucleară, precum și comunicatul de presă al Comisiei privind noua directivă a UE pentru securitate nucleară și comunicatul de presă al Consiliului privind adoptarea acestei directive.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

JO L 172, 2.7.2009, pp. 18-22

Directiva 2014/87/Euratoma Consiliului

14.8.2014

15.8.2017

JO L 219, 25.7.2014, pp. 42-52

Data ultimei actualizări: 05.01.2015

Top