Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Operațiuni contabile transparente în cadrul întreprinderilor publice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Operațiuni contabile transparente în cadrul întreprinderilor publice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/111/CE a Comisiei – operațiuni contabile transparente în cadrul întreprinderilor publice

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează asigurarea transparenței relațiilor financiare dintre țările Uniunii Europene (UE) și întreprinderile publice astfel încât să asigure concurența loială cu întreprinderile private și nediscriminarea față de acestea.

ASPECTE-CHEIE

  • În mod concret, țările UE trebuie să asigure transparența în ceea ce privește orice fonduri publice alocate întreprinderilor publice, modalitatea în care acestea sunt utilizate, precum și să asigure că veniturile și costurile unor astfel de întreprinderi sunt prezentate, în mod clar, în înregistrări contabile separate.
  • Aceste tipuri de relații financiare care fac obiectivul directivei includ aportul de capital, subvențiile sau creditele acordate în condiții privilegiate și compensarea pierderilor de exploatare*.
  • Țările UE trebuie să asigure că înregistrările contabile interne ale țărilor în cauză sunt separate în ceea ce privește diferitele activități și că toate costurile și veniturile sunt înregistrate corect în conformitate cu principiile adecvate de contabilitate a costurilor.
  • Anumite tipuri de relații financiare sunt excluse din sfera de aplicare a directivei, spre exemplu relațiile dintre țările UE și băncile centrale sau cu întreprinderile private care implică furnizarea de servicii improbabil să aibă un impact semnificativ asupra schimburilor comerciale dintre țările UE.
  • Țările UE trebuie să asigure că informațiile financiare relevante sunt puse la dispoziția Comisiei Europene pentru o perioadă de până la cinci ani de la data alocării fondurilor întreprinderii. Cu toate acestea, Comisia nu trebuie să divulge niciun fel de informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.
  • În ceea ce privește industria prelucrătoare, aceste informații trebuie furnizate anual Comisiei și trebuie să includă rapoartele și conturile anuale.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2006/111/CE a Comisiei reprezintă versiunea codificată a unui act original (Directiva 80/723/CEE) și modificările ulterioare ale acestuia. Directiva se aplică începând cu data de 20 decembrie 2006. Țările UE au avut obligația de a transpune directiva originală (Directiva 80/723/CEE) în legislația națională până la 31 decembrie 1981.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

compensarea pierderilor: termen contabil care semnifică anularea efectului unei pierderi înregistrate prin compensarea acesteia cu un element profitabil.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi (versiune codificată) (JO L 318, 17.11.2006, pp. 17-25)

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top