Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Imunitatea la amenzi şi reducerea cuantumului acestora: clemenţă în cazul înţelegerilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Imunitatea la amenzi şi reducerea cuantumului acestora: clemenţă în cazul înţelegerilor

Politica de clemenţă este menită să încurajeze mai multe societăţi implicate în înţelegeri să denunţe practicile respective autorităţilor de concurenţă.

ACT

Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi şi reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înţelegeri [Jurnalul Oficial C 298 din 8.12.2006].

SINTEZĂ

Politica de clemenţă recompensează societăţile care denunţă înţelegerile * în cadrul cărora au participat oferindu-le imunitate completă sau o reducere a cuantumului amenzilor care li s-ar impune în caz contrar.

Aceasta a fost deosebit de eficientă în a facilita descoperirea, destabilizarea şi eliminarea înţelegerilor, în special a celor secrete. Prin însăşi natura lor, înţelegerile secrete sunt extrem de dificil de detectat şi investigat fără cooperarea unuia dintre participanţi.

Avantajul eliminării înţelegerilor în sensul prosperităţii economice şi pentru consumatori s-a dovedit mult mai mare faţă de cel al sancţionării societăţilor care au cooperat cu autorităţile de concurenţă.

În cadrul comunicării privind clemenţa s-au realizat îmbunătăţiri în vederea încurajării societăţilor implicate în înţelegeri să denunţe practicile în cauză autorităţilor de concurenţă.

Imunitatea la amenzi

O societate care participă la o înţelegere şi care doreşte să o denunţe poate solicita imunitatea completă la amenzi dacă este prima societate care aduce Comisiei Europene probe ale unei înţelegeri necunoscute până în acel moment sau, în cazul în care Comisia este la curent cu existenţa acelei înţelegeri, dacă societatea este prima care aduce probe cu informaţii cruciale care să faciliteze stabilirea existenţei acesteia.

Noua comunicare indică nivel necesar de probe în vederea obţinerii imunităţii. De asemenea, oferă detalii privind informaţiile şi probele pe care trebuie să le furnizeze societăţile.

Probele necesare sunt strâns legate de informaţiile necesare Comisiei în vederea efectuării verificării vizate. Deşi societăţile care încearcă să obţină clemenţă trebuie să furnizeze informaţiile şi probele indicate în cadrul comunicării, acestea trebuie şi să se asigure, atunci când îşi formulează cererea, că nu vor face nimic care să submineze verificările Comisiei.

De asemenea, Comisia poate accepta o solicitare de imunitate pe baza unor informaţii limitate. Prin urmare, Comisia poate acorda un număr de ordine care să protejeze rândul unui solicitant de imunitate în ordinea de sosire a cererilor, pentru a permite colectarea informaţiilor şi a elementelor de probă necesare.

Totuşi, este posibil să i se refuze imunitatea la amenzi unei societăţi care a obligat alte societăţi să participe sau să rămână în cadrul unei înţelegeri.

Reducerea cuantumului amenzilor

O societate care nu poate solicita imunitatea completă poate totuşi solicita o reducere a cuantumului amenzilor dacă furnizează probe care reprezintă o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă aflate deja în posesia Comisiei.

Elementele de probă care reprezintă o valoare adăugată semnificativă sunt probe care, prin însăşi natura lor şi/sau nivelul de detaliere al acestora, consolidează capacitatea Comisiei de a demonstra existenţa înţelegerii.

Gradul de coroborare are acum un impact asupra valorii elementelor de probă. Elementele de probă care nu trebuie coroborate vor avea o valoare mai mare faţă de probele care trebuie confirmate sau susţinute.

Prima societate care întruneşte aceste condiţii va primi o reducere de 30-50 % a cuantumului amenzii care s-ar fi impus în caz contrar, cea de-a doua, 20-30 %, iar celelalte, până la 20 %. Reducerea în cadrul fiecăreia dintre aceste marje depinde de data la care au fost prezentate probele şi de măsura în care acestea reprezintă valoare adăugată.

Mai mult, elementele de probă care permit stabilirea faptelor suplimentare care sporesc gravitatea sau durata încălcării vor fi recompensate în viitor prin excluderea din calculul cuantumului amenzii care urmează să fie impusă societăţii care le-a furnizat.

Condiţiile care îi acordă unei societăţi dreptul la imunitate sau la reducerea cuantumului amenzilor

Imunitatea sau o reducere a cuantumului amenzilor rămâne condiţionată de cooperarea deplină a societăţii, continuă şi rapidă pe parcursul întregii proceduri. Mai mult, cooperarea societăţii trebuie să fie şi reală. Societăţii i se solicită să furnizeze informaţii adecvate, complete şi care nu sunt înşelătoare.

De asemenea, trebuie să se fi retras imediat din înţelegere. Cu toate acestea, Comisia poate manifesta flexibilitate privind această cerinţă dacă consideră că, în caz contrar, nu şi-ar putea efectua pe deplin verificările.

În plus, în viitor, societatea nu trebuie să distrugă, falsifice sau să ascundă elemente de probă ale înţelegerii în cursul perioadei în care intenţionează să solicite clemenţă.

Declaraţiile întreprinderilor

În prezent, comunicarea a instituit o procedură privind clemenţa în vederea protejării declaraţiilor întreprinderilor împotriva divulgării în cadrul procedurilor civile pentru daune.

Programul de clemenţă modelul REC: un sistem unic

Modelul de program de clemenţă al Reţelei europene de concurenţă (REC) * defineşte principalele caracteristici ale procedurii căreia se supune o societate atunci când doreşte să beneficieze de clemenţă sau de o reducere a cuantumului amenzilor.

Alinierea programelor de clemenţă la modelul REC creează un sistem unic. Scopul acesteia este să le faciliteze societăţilor implicate în cadrul înţelegerilor transfrontaliere depunerea dosarului pentru clemenţă, astfel încât să nu fie descurajate de procedurile complexe şi variate.

Noua comunicare a Comisiei privind clemenţa se bazează pe modelul REC.

Intrarea în vigoare

Comunicarea a intrat în vigoare la data la care a fost publicată în cadrul Jurnalului Oficial şi se aplică tuturor cererilor de clemenţă în cauzele referitoare la înţelegeri pentru care nu există deja o societate care cooperează cu Comisia.

Procedura de protecţie a declaraţiilor întreprinderilor se aplică începând cu data publicării tuturor solicitărilor noi şi în aşteptare.

Context

Impunerea de amenzi ridicate sancţionează societăţile care participă la înţelegeri şi serveşte drept inhibitor al creării pe viitor a înţelegerilor.

O politică de clemenţă completează în mod eficient mecanismul anti-înţelegere, destabilizând înţelegerile existente prin crearea unui climat de neîncredere.

Politica comunitară de clemenţă, adoptată iniţial în 1996 şi bazată pe practica din domeniu a Statelor Unite ale Americii, a contribuit considerabil la combaterea înţelegerilor, în special a celor secrete.

Îmbunătăţirile propuse de Comisie reflectă experienţa câştigată în implementarea comunicării originale privind clemenţa care a fost modificată pentru prima dată în 2002 şi instituită pentru a crea o mai mare transparenţă şi siguranţă juridică.

Termeni-cheie ai actului

  • Înţelegeri: acorduri şi/sau practici concertate între concurenţii care doresc să restricţioneze concurenţa prin coordonarea comportamentului lor concurenţial pe piaţă şi/sau prin influenţarea parametrilor relevanţi ai concurenţei pe piaţa internă (de exemplu, prin acordurile privind stabilirea preţurilor de achiziţie sau de vânzare, alocarea cotelor de producţie sau de vânzare, partajarea pieţelor, inclusiv prin trucarea ofertelor). Afectând direct consumatorii prin creşterea preţurilor şi reducerea posibilităţilor de alegere a produsului, înţelegerile constituie o încălcare gravă a articolului 81 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
  • Reţeaua europeană de concurenţă (REC): reţeaua prin intermediul căreia autorităţile naţionale de concurenţă ale statelor membre UE cooperează cu Comisia Europeană.

ACTE CONEXE

Orientările Comisiei privind metoda de stabilire a cuantumului amenzilor impuse în conformitate cu articolul 23 alineatul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 [Jurnalul Oficial C 210 din 1.9.2006].

See also

  • Pentru informaţii suplimentare, inclusiv privind procedura pentru depunerea unei cereri de clemenţă la Comisia Europeană, consultaţi pagina „Clemenţa (EN)” a Direcţiei Generale Concurenţă.

Ultima actualizare: 17.05.2011

Top