Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientări privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din TFUE (fostul articol 81 alineatul (3) din TCE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Orientări privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din TFUE (fostul articol 81 alineatul (3) din TCE)

Comisia stabileşte criteriile de evaluare conform articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) (fostul articol 81 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)), pentru exceptarea acordurilor dintre întreprinderi, a deciziilor asociaţiilor de întreprinderi şi a practicilor concertate, care sunt interzise conform articolului 101 alineatul (1) din TFUE (fostul articol 81 alineatul (1) din TCE).

ACT

Comunicarea Comisiei - Orientări privind aplicarea articolului 81(3) din Tratat [Jurnalul Oficial C 101 din 27.4.2004].

SINTEZĂ

Articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) (fostul articol 81 alineatul (1) din Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene (TCE)) interzice toate acordurile între întreprinderi, toate deciziile asociaţiilor de întreprinderi şi toate practicile concertate care pot aduce atingere comerţului dintre ţările Uniunii Europene (UE) şi care au drept obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei. Prin derogare de la această regulă, articolul 101 alineatul (3) din TFUE (fostul articol 81 alineatul (3) din TCE) prevede că interdicţia menţionată la articolul 101 alineatul (1) poate fi declarată inaplicabilă pentru toate acordurile care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri sau la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut, şi care nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective şi nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa pe o parte semnificativă a pieţei produselor în cauză.

Evaluarea în temeiul articolului 101 din TFUE cuprinde două etape. Într-o primă etapă se evaluează dacă un acord între întreprinderi, care poate aduce atingere comerţului dintre ţările UE, are un scop anticoncurenţial sau efecte anticoncurenţiale reale sau potenţiale. Articolul 101 alineatul (3) din TFUE devine relevant numai atunci când un acord între întreprinderi restrânge concurenţa în sensul articolului 101 alineatul (1) din TFUE. În cazul acordurilor nerestrictive, nu este necesar să se analizeze beneficiile obţinute prin acord. Orientările Comisiei privind restricţiile verticale, acordurile de cooperare orizontală şi acordurile de transfer de tehnologie conţin îndrumări importante cu privire la aplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE în cazul diferitelor tipuri de acorduri.

În a doua etapă, care devine relevantă numai atunci când un acord este considerat că restrânge concurenţa, se stabilesc beneficiile favorabile concurenţei produse de acest acord şi se evaluează dacă aceste efecte favorabile concurenţei depăşesc efectele anticoncurenţiale. Compararea efectelor anticoncurenţiale şi a efectelor favorabile concurenţei se efectuează exclusiv în cadrul prevăzut la articolul 101 alineatul (3) din TFUE. Prezentele orientări examinează cele patru condiţii stabilite în Articolul 101 alineatul (3) din TFUE:

  • creşterile în eficienţă;
  • partea echitabilă din beneficiu rezervată consumatorilor;
  • caracterul indispensabil al restricţiilor;
  • lipsa eliminării concurenţei.

Deoarece cele patru condiţii sunt cumulative, atunci când se constată că una dintre ele nu este îndeplinită, nu mai este necesară examinarea celorlalte trei. Prin urmare, în anumite situaţii, se poate recomanda ca cele patru condiţii să fie examinate într-o ordine diferită. În sensul prezentelor orientări, ar trebui inversată cea de-a doua condiţie cu cea de-a treia, abordându-se astfel problema caracterului indispensabil înainte de cea a transmiterii către consumatori. Analiza acesteia din urmă necesită evaluarea efectelor negative şi pozitive ale acordului asupra consumatorilor. Această analiză nu ar trebui să includă efectele restricţiilor care oricum nu îndeplinesc criteriul caracterului indispensabil şi care, din această cauză, sunt interzise de articolul 101 din TFUE.

Articolul 101 alineatul (3) din TFUE nu elimină a priori din sfera sa de aplicare anumite tipuri de acorduri. În principiu, toate acordurile restrictive care îndeplinesc cele patru condiţii cumulative prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE sunt reglementate de exceptare. Cu toate acestea, este puţin probabil ca restrângerile grave ale concurenţei să poată îndeplini condiţiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE. Aceste restricţii sunt de obicei interzise de regulamentele de exceptare pe categorii sau sunt identificate ca fiind restricţii grave în orientările şi comunicările Comisiei. Acordurile de acest tip nu îndeplinesc de obicei (cel puţin) primele două condiţii prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE. Ele nici nu creează beneficii economice obiective, nici nu aduc beneficii consumatorilor.

Prezentele orientări nu sunt obligatorii şi nu aduc atingere jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi Tribunalului de Primă Instanţă în ceea ce priveşte interpretarea articolului 101 alineatele (1) şi (3) din TFUE sau în ceea ce priveşte interpretarea pe care instanţele UE o dau acestor dispoziţii în viitor.

Context

Conform articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, acordurile menţionate la articolul 101 alineatul (1) din TFUE şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE sunt interzise. În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, acordurile menţionate la articolul 101 alineatul (1) din TFUE, dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE, nu sunt interzise, fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens. Aceste acorduri sunt valabile şi aplicabile din momentul în care condiţiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3) din TFUE sunt îndeplinite şi atâta timp cât situaţia rămâne neschimbată.

Ultima actualizare: 21.02.2011

Top