Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Concurență: exceptări pentru anumite acorduri între firme concurente

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Concurență: exceptări pentru anumite acorduri între firme concurente

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 2821/71 privind aplicarea tratatului în cazul unor categorii de acorduri, decizii și practici concertate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Comisia Europeană poate acorda exceptări individuale de la anumite acorduri, decizii și practici concertate care intră sub incidența articolului 81 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (Tratatul CE) [noul articol 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)].
 • De asemenea, poate acorda, prin regulament, exceptări pe categorii.
 • Prezentul regulament abilitează Comisia să excepteze pe categorii anumite acorduri, decizii și practici concertate.

Domeniu de aplicare

Prezentul Regulament abilitează Comisia să aplice, prin regulament, articolul 101 alineatul (3) din TFUE la anumite acorduri, decizii și practici concertate care au ca obiect:

 • cercetarea și dezvoltarea de produse sau procedee, precum și aplicarea rezultatelor, inclusiv dispozițiile referitoare la dreptul proprietății industriale și la cunoștințele tehnice confidențiale;
 • specializarea, inclusiv acordurile necesare realizării acesteia.

Condițiile regulamentelor de exceptare

Regulamentele de exceptare definite de Comisie trebuie să respecte o serie de condiții. Acestea trebuie:

 • să conțină o definiție a categoriilor de acorduri, de decizii și de practici concertate cărora li se aplică și să precizeze restricțiile, clauzele sau alte condiții care pot apărea;
 • să aibă o perioadă de aplicabilitate limitată și să poată fi modificate sau abrogate;
 • să se aplice cu efect retroactiv în raport cu acordurile care, în ziua intrării lor în vigoare, au beneficiat de o decizie cu efect retroactiv de aplicare a Articolului 6 din Regulamentul Nr. 17 (CEE), care a fost înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului.

Regulamentele astfel definite trebuie să respecte următoarea procedură de aprobare:

 • un proiect de regulament trebuie publicat, pentru a permite tuturor persoanelor și organizațiilor interesate să își transmită observațiile Comisiei;
 • Comisia trebuie să consulte Comitetul consultativ pentru înțelegeri și poziții dominante înaintea publicării unui proiect de regulament sau a adoptării unui regulament;
 • în cazul în care Comisia, fie din oficiu, fie la cererea unui stat membru sau a unei persoane fizice sau juridice constată că, într-un caz determinat, acordurile, deciziile sau practicile concertate cărora li se aplică un regulament de exceptare au totuși anumite efecte incompatibile cu condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (3), aceasta poate să retragă beneficiul aplicării respectivului regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 18 ianuarie 1972. În țările candidate la aderare, acesta va intra în vigoare la data aderării respectivelor țări la UE.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 2821/71 al Consiliului din 20 decembrie 1971 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat unor categorii de acorduri, decizii și practici concertate (JO L 285, 29.12.1971, pp. 46-48)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2821/71 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CEE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, pp. 1-25). A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 04.01.2016

Top