Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Standardele internaționale de contabilitate (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Standardele internaționale de contabilitate (IAS)

Prin impunerea obligațiilor ca toate societățile din UE cotate la bursă să își elaboreze conturile în conformitate cu standardele de contabilitate internaționale (IAS)*/standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)*, se sporește transparența și comparabilitatea conturilor societăților. La rândul său, acest lucru sporește eficiența pieței, reduce costul atragerii de capital pentru societăți, îmbunătățind astfel competitivitatea și impulsionând creșterea economică în UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

SINTEZĂ

Prin impunerea obligațiilor ca toate societățile din UE cotate la bursă să își elaboreze conturile în conformitate cu standardele de contabilitate internaționale (IAS)*/standardele internaționale de raportare financiară (IFRS)*, se sporește transparența și comparabilitatea conturilor societăților. La rândul său, acest lucru sporește eficiența pieței, reduce costul atragerii de capital pentru societăți, îmbunătățind astfel competitivitatea și impulsionând creșterea economică în UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul impune tuturor societăților din UE cotate la bursă, inclusiv băncilor și întreprinderilor de asigurare, ca, începând din 2005, să își elaboreze situațiile financiare consolidate în conformitate cu IAS.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE au opțiunea de a permite sau de a impune societăților cotate la bursă să își elaboreze conturile anuale în conformitate cu procedura prevăzută în regulament. De asemenea, țările UE pot decide să aplice această permisiune sau obligație și altor societăți în ceea ce privește elaborarea de către acestea a conturilor consolidate și/sau anuale.

Pentru a asigura o supraveghere politică adecvată, regulamentul instituie un nou mecanism al UE pentru a evalua IAS adoptate de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB), cu sediul la Londra, pentru a le adopta (aproba) din punct de vedere juridic în vederea utilizării în cadrul UE.

Regulamentul prevede înființarea a două organisme pentru a contribui la acest proces:

Comitetul de reglementare contabilă (CRA), prezidat de Comisie și compus din reprezentanți ai țărilor UE, decide în privința adoptării IAS în temeiul propunerilor Comisiei.

Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) asigură sprijin și asistență Comisiei în ceea ce privește evaluarea standardelor internaționale de contabilitate. Acesta este compus din experți contabili din sectorul privat al mai multor țări ale UE.

Mecanismul de adoptare implică un proces la două niveluri:

un proces de reglementare, prin care ARC decide, în temeiul unei propuneri a Comisiei, în privința adoptării IFRS;

un proces tehnic, în cadrul căruia EFRAG pune la dispoziția Comisiei sprijinul și competența sa în evaluarea IFRS și oferă recomandări Comisiei cu privire la adoptarea IFRS luate în considerare.

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 stabilește standardele internaționale de contabilitate și interpretările aferente. Acest regulament a fost modificat în repetate rânduri, pentru a include toate standardele prezentate de IASB începând din 2008, inclusiv anumite modificări din 2012 privind situațiile financiare consolidate, parteneriatele și informațiile care trebuie furnizate cu privire la interesele deținute în alte entități.

Pe site-ul Comisiei se publică și se actualizează periodic un tabel cu toate modificările aduse Regulamentului 1126/2008.

În iunie 2015, Comisia Europeană a adoptat un raport de evaluare a funcționării regulamentului. Acesta concluzionează că IFRS au reușit să îmbunătățească eficiența piețelor de capital ale UE sporind transparența și comparabilitatea situațiilor financiare. Au fost identificate însă unele aspecte de îmbunătățit, cum ar fi o mai bună colaborare între actorii implicați în procesul de adoptare.

CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 14 septembrie 2002.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

Standardele internaționale de contabilitate: standardele internaționale de contabilitate (IAS), standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și interpretările aferente (interpretările SIC-IFRIC), modificările ulterioare ale acestor standarde și interpretările aferente, viitoarele standarde și interpretările aferente publicate sau adoptate de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB).

SIC-IFRIC: Comitetul permanent pentru interpretări (SIC) a fost predecesorul Comitetului internațional pentru interpretarea raportărilor financiare (IFRIC).

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la standardele și interpretările IAS/IFRS de pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

JO L 243, 11.9.2002, pp. 1-4

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 297/2008

10.4.2008

-

JO L 97, 9.4.2008, pp. 62-63

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, pp. 1-481).

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Evaluarea Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate [COM(2015) 301 final din 18 iunie 2015].

Ultima actualizare: 10.06.2015

Top